Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • AMHLAF0001658.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia dels edificis del conjunt industrial. A la dreta, la casa del director i a l'esquerra part de la nau central de la fàbrica.
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001655.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de la palmera del costat de la casa del director
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001656.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de l'edifici d'habitatges del conjunt industrial
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001661.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de la insignia de la fàbrica esculpida en ferro sobre les portes d'accés al recinte industrial. Hi ha una T i una S sobre unes barres a modus de timó.
  Indústries
  Patrimoni arquitectònic
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
 • AMHLAF0001663.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de Domingo Peiró amb una altre home al costat de la porta d'accés al recinte. La porta té la part de baix metàl·lica i la dedalt enreixada. Es veuen les dues insignies de la fàbrica esculpides en ferro sobre les portes.
  Adulta/vella
  Home
  Indústries
  Patrimoni arquitectònic
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
 • AMHLAF0001681.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de la font exterior de ferro amb unes abelles esculpides sobre cadascuna de les cares de la peça.
  Arquitectura i urbanisme
  Fonts
  Indústries
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
 • AMHLAF0001659.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de l'edifici d'habitatges del conjunt industrial
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001660.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de part de la nau central del conjunt industrial
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001666.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de l'escala de les oficines o de la casa del director (?).
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001667.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de part de la nau central. Al davant hi ha un camí aparcat.
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001664.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de Domingo Peiró amb una altre home al costat de la porta d'accés al recinte. La porta té la part de baix metàl·lica i la dedalt enreixada. Es veuel carrer en perspectiva.
  Adulta/vella
  Home
  Indústries
  Patrimoni arquitectònic
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
 • AMHLAF0001665.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de la xemeneia
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001670.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia de la font exterior de ferro amb unes abelles esculpides sobre cadascuna de les cares de la peça.
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHLAF0001671.jpg
  Fàbrica Tecla Sala
  Fàbrica Tecla Sala (núm. 032 del PEPPA). Fotografia d'un espai interior del recinte industrial. Hi ha un parell de camions aparcats entre les naus.
  Indústries
  Tecla Sala e Hijos S.A. (Tecla Sala)
  Patrimoni arquitectònic