• AMHLAF0111396.tif
  Mercat del Torrent Gornal durant la seva inauguració l'any 1970
  Aquest mercat limita amb els carrers de les Muses, de Cortada i del Garraf. Quan es va construir el mercat, els carrers i espais propers no estaven urbanitzats i estava envoltat de descampats on els nens jugaven.
  Activitats econòmiques
  Mercat del Torrent Gornal
  Mercats
 • AMHLAF0004115.jpg
  Escola del Sagrat Cor de Sant Josep.
  Grup d'alumnes de l'escola El Sagrat Cor de Sant Josep amb el mestre Jaume Josa, el curs 1941-42. El nen que està just al davant del mestre és Esteve Cintero i al seu costat, el del llacet és Jaume Oliva. Com a expansió de l'escola del Sagrat Cor del Centre Catòlic es creà l'any 1940 les "Escuelas parroquiales del Sagrado Corazón de San José", més coneguda com l'escola del senyor Josa. L'ensenyament en aquella època passava per la separació de sexes i era molt autoritari. A l'inici els nois feien classe al cafè i les noies a la sala del billars de la Sala Mercuri, local del carrer esquadres cantonada Pep Ventura (avui carrer Rodés) on a més de fer ball els dies festius s'hi feien altres activitats, entre elles l'escola.
  Alumnes
  Educació
  Escoles
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Retrats
  Retrats de grup
 • AMHLAF0111492.tif
  Celebració de la festa del cordero organitzada per l'Associació de Veïns de Can Serra
  Política i institucions 94P 5D/Esglésies barris/Can Serra
 • AMHLAF0111493.tif
  Portada del primer número de 4 hojas, publicada el gener del 1973 -se'n van publicar quinze números entre el 1973 i el 1974. Les revistes donaven veu als joves dels barris i permetien el diàleg sobre els temes que els inquietaven.
  Associacions i entitats 86P 6D/Associacions parroquials/Joves de Can Serra
 • AMHLAF0111488.tif
  Celebració de la festa del cordero organitzada per l'Associació de Veïns de Can Serra
  Política i institucions 94P 5D/Esglésies barris/Can Serra
 • AMHLAF0111489.tif
  Celebració de la festa del cordero organitzada per l'Associació de Veïns de Can Serra
  Política i institucions 94P 5D/Esglésies barris/Can Serra
 • AMHLAF0111490.tif
  Celebració de la festa del cordero organitzada per l'Associació de Veïns de Can Serra
  Política i institucions 94P 5D/Esglésies barris/Can Serra