• AMHLAF0000121.jpg
  "Puente sobre el Río Llobregat. Nº 19 (?)"
  Reproducció del dibuix del projecte del pont sobre el Riu Llobregat. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Ponts
  Projectes urbanístics
  Riu Llobregat
  Rius
  Xarxa viària
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000120.jpg
  "Plaza del Centro Cívico. Nº 5"
  Reproducció del dibuix del projecte de la plaça del Centre Cívic. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Places
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000119.jpg
  "Perspectiva de una parte del proyecto de Ensanche de Hospitalet, premiado por el Municipio"
  Reproducció del dibuix d'una part del projecte, en perspectiva, de l'eixample de l'Hospitalet, premiat pel municipi. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000118.jpg
  Prolongació de la Granvia (carrer "Cortes") al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat. Projecte de Ramon Puig i Gairalt d'urbanització i eixample i pont sobre el ferrocarril en la "calle de Cortes."
  Reproducció del dibuix del projecte del carrer de les Corts i el pont projectat sobre les vies del ferrocaril. "El grandioso puente proyectado sobre la línea del ferrocarril, en la prolongación de la calle de Cortes, cuyas obras estan a punto de empezarse". Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Ferroviaris
  Plànols
  Ponts
  Projectes urbanístics
  Transports
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000098.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926."
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000117.jpg
  Prolongació de la Granvia ("calle Cortes") al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat. Projecte de Ramon Puig i Gairalt d'urbanització i eixample i pont sobre el ferrocarril en la "calle de Cortes. "Calle de Cortes vista desde el paseo. Nº 18"
  Reproducció del dibuix del projecte del carrer de les Corts vist des del passeig. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000116.jpg
  "Mercado de Coll-Blanch. Nº 21"
  Reproducció del dibuix del projecte del mercat de Collblanc, al c. Martí i Julià núms. 8-22. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 15
  Activitats econòmiques
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mercat de Collblanc
  Mercats
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000115.jpg
  "Tenencia de (?). Nº 20"
  Reproducció del dibuix del projecte de la tenència de (?), -no es llegueix el que posa-. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Projectes urbanístics
  Cartografia
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
  Plànols
 • AMHLAF0000114.jpg
  "Nuevo matadero. Nº 22"
  Reproducció del dibuix del projecte del nou escorxador. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Escorxador
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Sanitat i salut
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000113.jpg
  Projecte de 1926 de Ramon Puig i Gairalt per crear una Plaça al davant de l' Ayuntament
  Reproducció del dibuix del projecte de la plaça de l'Ajuntament corresponent a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37), que preveia l'enderroc de tota la vorera de cases totes iguals que seguien l'alineació del carrer Major, totes propietat de Pilar de Cárcer i de Ros, baronesa de Maldà, davant la façana de l'Ajuntament. Van ser enderrocades el 1937 amb la intenció de fer possible aquesta nova Plaça, que va ser realitzada un cop acabada la guerra pel nou arquitecte municipal Manuel Puig Janer seguint aquest projecte de Puig i Gairalt. Al fons es veu dibuixada l'antiga església de Santa Eulàlia de Mèrida, que al 1926 ningú podia imaginar que desapareixeria completament deu anys després.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Església Santa Eulàlia de Mèrida
  Esglésies i ermites
  Fonts
  Places
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Religió
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000112.jpg
  "Plaza de la Torrassa. Nº 28"
  Reproducció del dibuix del projecte de la plaça de la Torrassa. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Places
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000111.jpg
  "Decoración de las calles. Nº 25"
  Reproducció del dibuix de la decoració d'un carrer i plaça. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Fanals
  Fonts
  Mobiliari urbà
  Projectes urbanístics
  Cartografia
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
  Plànols
 • AMHLAF0000110.jpg
  Grupo Escolar en Coll - Blanch. Nº 23
  Reproducció del dibuix del Grup escolar de Collblanc. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Educació
  Escoles
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000109.jpg
  "Plaza posterior de la Inglésia. Nº 24"
  Reproducció del dibuix de la plaça posterior de l'Església. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Església Santa Eulàlia de Mèrida
  Esglésies i ermites
  Places
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Religió
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000108.jpg
  "Plazoleta de Correos. Nº 27"
  Reproducció del dibuix del projecte de la plaça del Repartidor. Plànol 27. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt (19/05/1886-13/07/37). Es veu l'edifici de Correus i Telègrafs i la font de la plaça del Repartidor. Segons fonts documentals la torre del Repartidor va ser construïda el 1867 i servia per distribuir l'aigua a la població. La urbanització de la plaça i conversió del Repartidor en Font es va produir el 1927-28. Així mateix, l'edifici de Correus i Telègrafs realitzat per Ramon Puig Gairalt data de l'any 1927. Tant la font com l'edifici de correus estan catalogats en el PEPPA amb els núms. 76 i 77 respectivament
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Correus i telègrafs
  Font de la plaça del Repartidor
  Fonts
  Informació i comunicació
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000097.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano general. Plano nº 35."
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000096.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de reformas parciales. Plano nº 30."
  Reproducció d'un plànol de reformes parcials. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000095.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Proyecto general de urbanización de la calle de Corts Catalanas (Gran-Via). Plano nº 14."
  Reproducció d'un plànol que és el projecte general d'urbanització del carrer de Gran Via de les Corts Catalanes, secció longitudinal. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000094.jpg
  "Planos de las ciudades de Hospitalet y de Barcelona en sus diferentes epocas reunidos, 1926. Plano nº 17."
  Reproducció d'un plànol de les ciutats de l'Hospitalet i de Barcelona en les seves diferents èpoques reunides. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000093.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano comparativo de las urbanizaciones de Hospitalet con la de Barcelona en 1911. Plano nº 16."
  Reproducció d'un plànol comparatiu de les urbanitzacions de l'Hospitalet amb la de Barcelona l'any 1911. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000092.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano detalle de las superfícies edificables. Plano nº 13."
  Reproducció d'un plànol de les superfícies edificables de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000091.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de enlace de Hospitalet con los de Barcelona del arquto. Jaussel. Plano nº 11."
  Reproducció d'un plànol d'enllaços de l'Hospitalet amb els de Barcelona. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000090.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano parcelario del centro de la ciudad. Plano nº 10."
  Reproducció d'un plànol parcel·lari del centre de la ciutat de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000089.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano nº 9."
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet amb senyalització i nomenclàtor dels carrers, places, avingudes, parcs, jardins i espais lliures. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37), el 1926
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població
 • AMHLAF0000088.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano general de saneamiento. Plano nº 8."
  Reproducció d'un plànol general de sanejament. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plànol d’eixample i de sanejament interior de la població