Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • AMHLAF0025743.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025744.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025745.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Actes polítics
 • AMHLAF0025746.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025747.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
 • AMHLAF0025748.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025749.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025750.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
 • AMHLAF0025751.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
 • AMHLAF0025752.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'OTAN a l'Hospitalet. Diumenge 25 de Novembre 1984 de 9h. a 21h.
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Persones
  Dones
  Homes
  Joves
  Solidaritat
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Veïnals
  Actes polítics
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
 • AMHLAF0025734.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Sindicals
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025735.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Sindicals
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025736.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrés o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Feministes i de dones
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Sindicals
  Veïnals
  Actes polítics
 • AMHLAF0025737.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Sindicals
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025738.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Sindicals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025739.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Actes polítics
 • AMHLAF0025740.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025741.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Actes polítics
 • AMHLAF0025742.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Veïnals
  Eleccions
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0025732.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de novembre de 1984 de 9h. a 21h. Davant la taula, vestida de negre, amb un mocador groguenc i amb ulleres de sol està la Carme Arranz Galiano, membre d'una família nombrosa molt implicada culturalment amb el barri del Centre. Nascuda el 1951 a Caracas, on els seus pares van viure una temporada, va arribar a l'Hospitalet el 1958. El seu pare, Arturo Arranz Bravo de Laguna va passar a regentar juntament amb el seu germà Carlos, un negoci familiar, la Ferreteria Industrial ACAB, delegació a l'Hospitalet de Suministros Industriales ACA, empresa creada el 1941 a Barcelona per Antolín Arranz de Blas, pare també del pintor i escultor Eduard Arranz-Bravo, molt vinculat amb l'Hospitalet, autor del símbol de la ciutat, L'acollidora. Socióloga per l'ICESB amb una tesina sobre els marroquins emigrats a Barcelona, editat per l'editorial Laertes, en el moment que recull la fotografia era la primera directora del Centre d'Estudis de l'Activitat Física Esportiva (CEAFE) del Patronat Municipal d'Esports. Posteriorment seria la responsable del voluntariat olímpic de l'Hospitalet i la responsable de la Subseu Olímpica de Béisbol de l'Hospitalet el 1992. Va ser fundadora també, juntament amb en Jaume Botey i Vallès, en Joan Camós i Cabecerán, en Casimir Martí i Martí, en Josep Ituarte i Mata, en Joan Egea i Andreu i en Pere Pinyol Martínez, del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, important entitat de recerca local de la que fou molts anys tresorera i després Presidenta prenent el relleu al que fou fundador i primer President, en Jaume Botey. Posteriorment va ser la impulsora i primera directora de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet, que unificava l'Arxiu Històric i l'Arxiu Administratiu de l'Hospitalet en un de sol en una nova i esplèndida seu que ella va inaugurar essent alcalde en Celestino Corbacho Chaves. Entre molts altres projectes, va ajudar a consolidar el del grup L'Hospitalet Antifranquista, que va permetre comptar amb valuoses donacions a l'Arxiu de fons orals i materials relatius a la lluita antifranquista a l'Hospitalet. Molt implicada també políticament i culturalment amb la ciutat des de molt joveneta (grup teatral Alpha 63, Grup de teatre del Casino de Santa Eulàlia, l'Estaca, diari de l'Hospitalet, CineClub L'Hospitalet, Amics de l'Òpera de l'Hospitalet, etc), va ser també militant del PSUC en la clandestinitat, que va abandonar poc després del traumàtic congrés de 1981 que va fraccionar aquest partit entre "eurocomunistes", tendència on ella estava situada, i "prosoviètics", que van abandonar el PSUC i van crear el Partit dels Comunistes de Catalunya. Posteriorment va anar evolucionant políticament cap a la socialdemocràcia i el 1990 va ingressar en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Va morir prematurament a causa d'un càncer, amb 59 anys, el 2010. El seu funeral va reunir una gran quantitat de persones vinculades a la ciutat i va ser oficiat pel seu germà Artur i pel seu gran amic Jaume Botey. Darrera la taula hi ha l'Antonia Najar Ruiz, professora de filosofia i veina de Pubilla Casas, llavors la seva cunyada. Darrera d'ella hi ha l'antiga reixa de la Torre Sanfeliu, avui desapareguda en part a causa de que en aquesta part del terreny d'aquesta Torre s'hi va construir un bloc de pisos.
  Actes polítics
  Assemblees
  Associacions i entitats
  Consultes
  Eleccions
  Feministes i de dones
  OTAN
  Pacifistes
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Polí­tiques
  Referèndums
  Sindicals
  Veïnals
 • AMHLAF0025733.jpeg
  Consulta popular sobre l'ingrès d'Espanya a l'OTAN. Novembre 1984
  Consulta popular sobre l'ingrès o no d'Espanya a l'OTAN. Diumenge 25 de Novembre de 1984 de 9h. a 21h.
  Associacions i entitats
  Assemblees
  Sindicals
  Veïnals
  Feministes i de dones
  Pacifistes
  Polí­tiques
  Partit Socialista Unificat de Catalunya - PSUC
  Actes polítics
 • AMHLAF0003508.jpg
  Lliurament de carnets als afiliats al PSUC a l'Aula de cultura de la Florida
  Vista de l'aula de cultura de la Florida. Al fons es veu a Antoni Lucchetti i Farré parlant pel micròfon i assegut a la taula, Ramón Luque Porrino.
  Dones i homes
  Adulta/vella
  Associacions i entitats
  Polítiques
 • AMHLAF0003501.jpg
  Lliurament de carnets als afiliats al PSUC a l'Aula de cultura de la Florida
  Lliurament de carnets als afiliats al PSUC a l'Aula de cultura de la Florida. Assegut, en primer pla, Ramón Luque Porrino i dret, amb el micròfon, Antoni Lucchetti i Farré.
  Associacions i entitats
  Polítiques
 • AMHLAF0003456.jpg
  Jornada en contra de l'OTAN a la plaça de l'Ajuntament
  Acte a la plaça de l'Ajuntament en contra de l'OTAN. Artur Arranz Galiano, amb el cigarret a la boca, i diverses persones estant preparant un globus que ha de ser alçat amb una banderola.
  Home
  Associacions i entitats
  Pacifistes
  Polítiques
  Consultes
  Referèndums
  OTAN
  Actes polítics
 • AMHLAF0003443.jpg
  Manifestació estatal a Madrid per demanar la sortida d'Espanya de l' OTAN
  Manifestants amb una pancarta que té per lema: l'Hospitalet diu no a l'OTAN. La pancarta porta una senyera adherida.
  Dones i homes
  Adulta/vella
  Associacions i entitats
  Polítiques
  Pacifistes