Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHLAF0000299.jpg
  Tinença d'Alcaldia a Collblanc
  Reproducció d'un plànol del projecte per a l'edifici de la tinença d'alcaldia del barri de Collblanc, de l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt. En el plànol es poden veure les façanes de l'edifici: façana lateral, posterior i principal
  Ajuntament
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Política i administració pública
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000107.jpg
  "Plano de la zona del puerto Franco de Barcelona y terrenos ayacentes"
  Reproducció d'un plànol de la zona del port franc de Barcelona y terrenys adjacents. "Consorcio del Puerto Franco. Barcelona - Brigada Topográfica de Ingenieros del Ejército - Levantado y dibujado por l 2ª Compañía -". Molt interessant per la informació que conté de les masies, camins, carreteres, sèquies, etc. de la zona. Idioma: castellà.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000089.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano nº 9."
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet amb senyalització i nomenclàtor dels carrers, places, avingudes, parcs, jardins i espais lliures. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37), el 1926
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000823.jpg
  "Conjunt del carrer Xipreret"
  Plànol del conjunt històric al voltant del c. Xipreret, amb text explicatiu i descriptiu del diferent Patrimoni arquitectònic: L'Harmonia, La Talaia, Can Sumarro, Can Naré, Museu d'Història de la Ciutat, Ca n'Olivé, Casa dels finestrals gòtics, Ca la Vidala i Can Riera
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
 • AMHLAF0000135.jpg
  "Termino del Hospitalet. Nº 12"
  Mapa "Plan geométrico de la porción comprendida en el estado de este Munº regable por las aguas procedentes del rio Llobregat por medio del canal titulado Sema. Sra. Infanta Dª Luisa Carlota de Borbón, contruído a expensas de los terrateniente de su comprensión." Realitzat per Juan Soler i Mestres. Reproducció fotogràfica facsímil en color, de l'original propietat del Canal. S'hi detallen les parcel·les de terrenys de cada propietari, les masies, els camins, etc. Tros que limita amb Santa Maria de Sants
  Arquitectura i urbanisme
  Canal de la Infanta
  Canals
  Cartografia
  Mapes
 • AMHLAF0000123.jpg
  "Plano del Mercado Público de Coll-Blanc (Hospitalet)."
  Mercat de Collblanc. Imatge d'un plànol del Mercat de Collblanc, al c. Martí i Julià núms. 8-22, on es veu una de les façanes, redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 15
  Activitats econòmiques
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mercat de Collblanc
  Mercats
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000122.jpg
  "Plano del Mercado Público de Coll-Blanc (Hospitalet). Sección transversal"
  Mercat de Collblanc. Imatge d'un plànol del Mercat de Collblanc, al c. Martí i Julià núms. 8-22, de secció transversal, on es veu la façana principal, redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 15
  Activitats econòmiques
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mercat de Collblanc
  Mercats
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000124.jpg
  "Plano del Mercado Público de Coll-Blanc (Hospitalet). Fachada lateral"
  Reproducció d'un plànol del Mercat de Collblanc, al c. Martí i Julià núms. 8-22, on es veu una de les façanes laterals, redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 15
  Activitats econòmiques
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mercat de Collblanc
  Mercats
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000859.jpg
  "Plano de Barcelona y contornos-31.Cornellá-Prat. 4a Región"
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una petita part de l'Hospitalet a tocar del riu. Escrit a llapis: "copia terminada el 30 de julio de 1925"
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000858.jpg
  "Plano de Barcelona y contornos -32. Puerto Franco. 4a. Región"
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una bona part de la marina al sud de la carretera del Mig. Es detallen els camins, ferrocarrils, masies, etc.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000797.jpg
  Plànol "Les masies de L'Hospitalet"
  Unitat documental composta de 2 parts, que juntes conformen un plànol de l'Hospitalet amb els noms de les masies
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
 • AMHLAF0000140.jpg
  Fragment ampliat de "Cataloniae Principatus Descriptio Nova"
  Reproducció d'un fragment del mapa a color de Catalunya. Zona ampliada tocant al mar mediterrani, des de "P. de la Mora" fins a una mica més amunt de "P. de calella". Es detallen totes les poblacions i estan dibuixades les muntanyes
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
 • AMHLAF0000139.jpg
  "Cataloniae Principatus Descriptio Nova"
  Reproducció d'un mapa a color de Catalunya. Es detallen totes les poblacions i estan dibuixades les muntanyes
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
 • AMHLAF0000297.jpg
  Correus i Telègrafs
  Reproducció de dos plànols del projecte de l'edifici de Correus i Telègrafs, de l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt. Es veu una secció de l'edifici i el plànol de la planta baixa (distribució interna). Catalogat en el PEPPA (núm. 77)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Correus i telègrafs
  Informació i comunicació
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000143.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Reproducció d'un plànol del projecte de la façana principal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat de l'arquitecte Francesc Mariné, realitzat l'11 de setembre de 1894. Segons fonts documentals l'ús original va ser d'oficines municipals i escola. Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 2
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Política i administració pública
 • AMHLAF0000101.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Reproducció d'un plànol de l'Hospitalet, amb quadrícules superposades i lletres de l'abecedari
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000100.jpg
  Plànol de l'Hospitalet, amb divisió de districte
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet, amb quadrícules sobreposades i els districtes
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
 • AMHLAF0000079.jpg
  "Provincia de Barcelona, Término de Hospitalet, Planimetria"
  Reproducció d'un plànol que comprèn el terme de l'Hospitalet d'abans de les segregacions. No hi ha data. Probablement és dels anys vint
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000065.jpg
  Mapa del curs que debia seguir la acèquia de la Concepció
  "Relación del curso quedebe hacer la acequia nombrada de la Concepción indicando los pueblos, villas, lugares y casas de campo por donde debe tener su curso". Reproducció d'un mapa d'autor anònim, probablement del segle XVIII que comprèn des de Martorell fins a Barcelona. Va acompanyat de 65 noms de lloc, 9 dels quals corresponen a l'Hospitalet.És l'ampliació d'un fragment del mapa amb núm. de registre 63
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
 • AMHLAF0000064.jpg
  Mapa del curs de la sèquia de la Concepció
  "Relación del curso que debe hacer la acequia nombrada de la Concepción indicando los pueblos, villas, lugares y casas de campo por donde debe tener su curso". Reproducció d'un mapa d'autor anònim, probablement del segle XVIII que comprèn des de Martorell fins a Barcelona. Va acompanyat de 65 noms de lloc, 9 dels quals corresponen a l'Hospitalet. És còpia de l'original pertanyent a la col·lecció de Mn. Ignasi Colomer. Al costat esquerra del mapa hi ha una relació de pobles, llocs i cases que apareixen en el mapa. L'autor del mapa és desconegut
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
 • AMHLAF0000103.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Reproducció d'un plànol de l'Hospitalet que limita amb Barcelona , Esplugues de Ll., Cornellà i una mica més enllà de la carretera de Castelldefels.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000090.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano parcelario del centro de la ciudad. Plano nº 10."
  Reproducció d'un plànol parcel·lari del centre de la ciutat de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000091.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de enlace de Hospitalet con los de Barcelona del arquto. Jaussel. Plano nº 11."
  Reproducció d'un plànol d'enllaços de l'Hospitalet amb els de Barcelona. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000092.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano detalle de las superfícies edificables. Plano nº 13."
  Reproducció d'un plànol de les superfícies edificables de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000093.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano comparativo de las urbanizaciones de Hospitalet con la de Barcelona en 1911. Plano nº 16."
  Reproducció d'un plànol comparatiu de les urbanitzacions de l'Hospitalet amb la de Barcelona l'any 1911. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols