Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHLAF0002542.jpg
  Antiga església de l'Hospitalet.
  Antiga església de l'Hospitalet. Es veu la façana principal i lateral del temple, amb el seu campanar i rellotge. Davant del temple, es veu un rètol penjant que diu "Automóviles al paso". L'edifici actual està catalogat en el PEPPA amb núm. 003.
  Arquitectura i urbanisme
  Església Santa Eulàlia de Mèrida
  Esglésies i Ermites
  Fanals
  Mobiliari urbà
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
  Religió
 • AMHLAF0000299.jpg
  Tinença d'Alcaldia a Collblanc
  Reproducció d'un plànol del projecte per a l'edifici de la tinença d'alcaldia del barri de Collblanc, de l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt. En el plànol es poden veure les façanes de l'edifici: façana lateral, posterior i principal
  Ajuntament
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Política i administració pública
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000107.jpg
  "Plano de la zona del puerto Franco de Barcelona y terrenos ayacentes"
  Reproducció d'un plànol de la zona del port franc de Barcelona y terrenys adjacents. "Consorcio del Puerto Franco. Barcelona - Brigada Topográfica de Ingenieros del Ejército - Levantado y dibujado por l 2ª Compañía -". Molt interessant per la informació que conté de les masies, camins, carreteres, sèquies, etc. de la zona. Idioma: castellà.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000117.jpg
  Prolongació de la Granvia ("calle Cortes") al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat. Projecte de Ramon Puig i Gairalt d'urbanització i eixample i pont sobre el ferrocarril en la "calle de Cortes. "Calle de Cortes vista desde el paseo. Nº 18"
  Reproducció del dibuix del projecte del carrer de les Corts vist des del passeig. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000118.jpg
  Prolongació de la Granvia (carrer "Cortes") al seu pas per l'Hospitalet de Llobregat. Projecte de Ramon Puig i Gairalt d'urbanització i eixample i pont sobre el ferrocarril en la "calle de Cortes."
  Reproducció del dibuix del projecte del carrer de les Corts i el pont projectat sobre les vies del ferrocaril. "El grandioso puente proyectado sobre la línea del ferrocarril, en la prolongación de la calle de Cortes, cuyas obras estan a punto de empezarse". Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Ferroviaris
  Plànols
  Ponts
  Projectes urbanístics
  Transports
 • AMHLAF0000089.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano nº 9."
  Reproducció d'un plànol general de l'Hospitalet amb senyalització i nomenclàtor dels carrers, places, avingudes, parcs, jardins i espais lliures. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37), el 1926
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000116.jpg
  "Mercado de Coll-Blanch. Nº 21"
  Reproducció del dibuix del projecte del mercat de Collblanc, al c. Martí i Julià núms. 8-22. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Està catalogat en el PEPPA amb el núm. 15
  Activitats econòmiques
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mercat de Collblanc
  Mercats
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000297.jpg
  Correus i Telègrafs
  Reproducció de dos plànols del projecte de l'edifici de Correus i Telègrafs, de l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt. Es veu una secció de l'edifici i el plànol de la planta baixa (distribució interna). Catalogat en el PEPPA (núm. 77)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Correus i telègrafs
  Informació i comunicació
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHLAF0000298.jpg
  Avinguda principal del cementiri
  Reproducció d'un plànol del projecte de l'avinguda del cementiri, de l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Cementiris
  Patrimoni arquitectònic
  Plànols
  Projectes urbanístics
  Serveis municipals
 • AMHLAF0000090.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano parcelario del centro de la ciudad. Plano nº 10."
  Reproducció d'un plànol parcel·lari del centre de la ciutat de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000091.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de enlace de Hospitalet con los de Barcelona del arquto. Jaussel. Plano nº 11."
  Reproducció d'un plànol d'enllaços de l'Hospitalet amb els de Barcelona. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000092.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano detalle de las superfícies edificables. Plano nº 13."
  Reproducció d'un plànol de les superfícies edificables de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000093.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano comparativo de las urbanizaciones de Hospitalet con la de Barcelona en 1911. Plano nº 16."
  Reproducció d'un plànol comparatiu de les urbanitzacions de l'Hospitalet amb la de Barcelona l'any 1911. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000094.jpg
  "Planos de las ciudades de Hospitalet y de Barcelona en sus diferentes epocas reunidos, 1926. Plano nº 17."
  Reproducció d'un plànol de les ciutats de l'Hospitalet i de Barcelona en les seves diferents èpoques reunides. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000095.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Proyecto general de urbanización de la calle de Corts Catalanas (Gran-Via). Plano nº 1?."
  Reproducció d'un plànol que és el projecte general d'urbanització del carrer de Gran Via de les Corts Catalanes, secció longitudinal. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000085.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano topográfico y esquema preliminar. Plano nº 1."
  Reproducció d'un plànol general topogràfic i esquema preliminar. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000086.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Paseos, jardines y espacios libres. Plano nº 6."
  Reproducció d'un plànol general de passeigs, jardins i espais lliures. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000087.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Zonas de edificación. Plano nº 5."
  Reproducció d'un plànol general de les zones d'edificació. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000088.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano general de saneamiento. Plano nº 8."
  Reproducció d'un plànol general de sanejament. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000080.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano general de la urbanización Plano nº 4."
  Reproducció d'un plànol general de la urbanització de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000081.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Enlaces con las urbanizaciones aprobadas. Plano nº 3."
  Reproducció d'un plànol general dels enllaços amb les urbanitzacions aprovades de l'Hospitalet. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000082.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de secciones y detalles. Plano nº 7."
  Reproducció d'un plànol general de seccions i detalls. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37). Idioma: castellà.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000083.jpg
  "Hospitalet de Llobregat. Plano - Ensanche y de saneamiento interior de la población. 1926. Plano de enlaces y clasificación. Plano nº 2."
  Reproducció d'un plànol general del pla d'enllaços i classificació. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0000084.jpg
  "Plano de tracción urbana. Plano nº 34" de L'Hospitalet
  Reproducció d'un plànol general de tracció urbana. Correspon a la col·lecció del pla d'eixample i reforma interior redactat per l'arquitecte municipal Ramon Puig Gairalt, (19/05/1886-13/07/37)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHLAF0002518.jpg
  Església de Santa Eulàlia de Mèrida
  Vista exterior de l'antiga església de Santa Eulàlia de Mèrida. Es veu façana principal, el campanar antic amb el rellotge i el carrer major per on circula un carro. Davant del temple, es veu un rètol penjant que diu "Automóviles al paso". Catalogada en el PEPPA amb núm. 003 (edifici actual).
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Carros i carruatges
  Església Santa Eulàlia de Mèrida
  Esglésies i Ermites
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
  Religió
  Transports