Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHLAF0029568.jpeg
  Presa de possessió
  Presa de possessió del nou Ajuntament el dia 7 d'abril de 1971. A la fotografia s'observa a l'alcalde José Matias de España Muntadas donant la benvinguda a Rosario Ramià de Huguet després de prendre possessió del càrrec de Ponent de Sanitat i Assistència Social, per primer cop a càrrec d'una dona en època franquista. Entre els dos, assegut al fons, el Primer Tinent d'Alcalde i Ponent d'Urbanisme, Sr. Josep Mitjavila, al seu costat en Jaume Layola Salvador, Tinent d'Alcalde de Governació, en Jordi Ricard Caralt, Tinent d'Alcalde d'Hisenda i en Jordi Balart Grandía, Tinent d'Alcalde de Transports. S'observa també a la dreta, enfocant amb la seva càmera, al fotògraf Sr. Joaquim Company, amb botiga a la Plaça de l'Ajuntament. El 7 d'abril, al llavors Saló de Sessions de la Casa Consistorial, va quedar constituït i va prendre possessió, sota la presidència de l'alcalde, la totalitat de la nova Corporació Municipal, "siendo de destacar, por primera vez, la incorporación de una mujer, doña Rosario Ramià, a las tareas de gobierno de la Ciudad, confiándosele la Tenencia de Alcaldia de Sanidad y Asistencia Social, donde una mano femenina tanto bien puede hacer.", segons ens explica el Boletin de Información Municipal nº 70 de l'època. El cartipàs municipal va quedar distribuït de la següent manera: Alcalde José-Matías de España Muntadas Tinent d'Alcalde, Ponent de Governació Jaume Layola Salvador Tinent d'Alcalde, Ponent d'Hisenda Jorge Ricard Caralt Tinent d'Alcalde, Ponent d'Urbanisme i Habitatge José Mitjavila Torres Tinent d'Alcalde, Ponent de Cultura José Camps Bigorria Tinent d'Alcalde, Ponent de Sanitat i Assistència Social Rosario Ramià Figuerola Tinent d'Alcalde, Ponent de Mercats, Escorxador i Proveïments Francisco Tubau Marcé Tinent d'Alcalde, Ponent de Transports i Policia Municipal Jorge Balart Grandía Tinent d'Alcalde, Ponent d'Afers Generals Carlos Hernández Muntané Tinent d'Alcalde, Ponent de Programació i Reforma Administrativa Narcís Maregi Durbán REGIDORS DELEGATS Cementiri Francisco Marín Expósito Esports Domingo Peiró Ribas Festejos Paulino Deulovol Vila Informàtica Celestino Nolla Benages Patrimoni Joaquín Piera Mateu REGIDORS DELEGATS DE DISTRICTE Florida y Pubilla Cases Francisco Puentes Tuduri Centre Jorge Balart Grandía Collblanc Don José Cid Roda Torrassa Carlos Hernández Muntané Santa Eulalia Jorge Ricart Caralt
  Actes de presa de possessió
  Ple municipal
  Política i administració pública