• AMHL_101_C410_1923_03152_plànol.pdf
  Plànol de l'edifici del carrer Josep Maria de Sagarra, 17
  Plànol de l'expedient d'obres 3152/1923 sol·licitat per Francesc Carol per la construcció d'un edifici de planta baixa i dos pisos a l'aleshores carrer del Porvenir, 15. L'edifici segueix existint cent anys després. Als anys 30 el carrer passà a anomenar-se Josep Maria de Sagarra, actualment és el número 17. En aquesta casa hi visqué, a finals dels anys 20, l'artista Rafael Barradas (Uruguai, 1890-1929).
  Arquitectura i urbanisme
  Construcció
  Obres
 • AMHL 101 CT0001646.jpg
  Plànol de l'Hospitalet de Llobregat
  Plànol general de l'Hospitalet. Realitzat per la 2ª Brigada Topográfica de Ingenieros. Comprèn aproximadament el districte Centre. Limita al nord amb el ferrocarril de St Vicens a Barcelona per Vilafranca; a l'est amb Cornellà; al sud amb la carretera del Mig o de Manso i a l'oest amb el Torrent Gornal i el ferrocarril de Madrid a Barcelona. Es detallen amb molta precisió carrers, edificis i eixides, ferrocarrils, etc. Idioma: castellà. Està signat pel capità i el comandant Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_C410_1926_04807_plànols.pdf
  Plànols de la fàbrica Albert Germans
  L'any 1926 Josep Albert Rulduà, en representació de l'empresa "Albert Hermanos", va demanar una llicència d'obres per construir una fàbrica de teixits elàstics al carrer Rodés. Aquí veiem els plànols que s'adjuntaven a la sol·licitud, que estan signats i segellats per l'arquitecte Antoni Puig i Gairalt. A la sol·licitud s'esmenta que, abans d'establir-se a l'Hospitalet, la fàbrica estava ubicada a Aranjuez.
  Albert Germans
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Construcció
  Indústries
  Obres
  Plànols
 • AMHL_101_E130_1938_00002.tif
  Projecte de refugi antiaeri del carrer Llançà, 35
  Es tracta d'un dels molts refugis antiaeris que es van projectar al barri de Collblanc. Aquest estava situat al carrer Llançà, entre els carrers Pujós i París, just davant de l'actual Escola Charlie Rivel (on als anys 30 també hi havia una escola). D'aquest refugi, a més d'aquest plànol d'emplaçament, també es conserva la portada de l'expedient de construcció, on s'indica: "Expedient núm. 10: Refugi del carrer de Llançà (núm. 35) entre París i Creu Roja. Aprovat per la Junta de Defensa Passiva Local el dia 15 de març del 1938. Refugi 3." Pel plànol veiem que efectivament un accés era pel número 35 del carrer Llançà i que l'altra entrada estaria situada al número 19 (la numeració actual és la mateixa). El refugi disposava de tres pous de ventilació, un espai amb farmaciola d'urgència i lavabo.
  Arquitectura i urbanisme
  Conflictes
  Construcció
  Guerra Civil
  Obres
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_C410_1923_02879_plànols.pdf
  Projecte de fàbrica per D. Cosme Toda
  Plànols de l'edifici principal de la fàbrica Cosme Toda i d'una quadra i un cobert annexos, realitzats per Ramon Puig Gairalt al 1923. Els plànols acompanyaven la sol·licitud de llicència d'obra 2879/1923, aprovada al Ple de 20 de juny de 1923.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Cosme Toda
  Indústries
  Plànols
 • AMHL_101_C120_1930_00018_plànol.pdf
  Plànol per a l'elaboració d'un cadastre parcel·lari
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Cadastres
  Política i administració pública
 • AMHL 101 CT0001643.jpg
  Plànol de l'Hospitalet, full 1. Conducció d'aigües de la mina mas Conill
  Reproducció d'un plànol relatiu a la portada d'aigües a la vila des de la mina de Mas Conill d'Esplugues i a través del repartidor del Baró de Maldà. Establert a consequència dels acords subscrits entre Gaietà Maria Amat i d'Amat, Baró de Maldà, l'Ajuntament presidit pel batlle Pau Cerdà i el rector Josep Montasell el 1864. Hi ha el recorregut de la canalització de l'aigua, l'emplaçament de cinc fonts noves, el de dues antigues, els carrers i els edificis del nucli urbà. Signat pel mestre d'obres Eusebi Parera. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Plànols
 • AMHL_101_CT0001558.jpg
  Plànol parcel·lari del barri de Santa Eulàlia
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001645.jpg
  Província de Barcelona, Término de Hospitalet, Planimetria
  Reproducció d'un plànol que comprèn el terme de l'Hospitalet d'abans de les segregacions. No hi ha data, s'atribueix entre 1914 i 1920.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_CT_0001659.pdf
  Plànol del Real Canal de la Infanta Dª. Luisa Carlota de Borbón
  Arquitectura i urbanisme
  Canal de la Infanta
  Canals
 • AMHL_101_A220_1938_00501_Plànol Ciutat.pdf
  Plànol de la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat
  Es tracta d'un plànol de la ciutat elaborat durant la Guerra Civil. Porta anotat a llapis l'any 1938. Dibuixat per l'arquitecte municipal (segurament Isidre Ubach, que va ocupar el càrrec interinament després de la mort de Ramon Puig i Gairalt el 1937). Alguns carrers només van rebre la denominació que apareix aquí durant la guerra, com el de Buenaventura Durruti (que després va passar ser Generalísimo Franco i des de 1979 ha recuperat el seu nom original: Enric Prat de la Riba).
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Conflictes
  Guerra Civil
  Plànols
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_C110192102271.jpg
  Plànol d'urbanització de Les Planes
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys dits de Les Planes, situats al barri de Muntanya, instat per Antonio Ceravalls.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001642.jpg
  Mapa relatiu als diferents cursos que ha seguit el riu Llobregat durant els anys 1080-1090
  "Mapa en que representa como el Río Llobregat antiguamente tenia su alveo oriental en la oriental división del territorio que en el día divide el Término y Parroquia del Hospitalet, de la de Port, que es parroquia de Sans, y como en el decurso del tiempo haviendo dicho Rio (cerca de los años 1080 ú 1090) hecho salto, tomó su curso por la parte occidental de dicho territorio del Hospitalet". Reproducció d'un mapa del segle XVIII (1732) que fou utilitzat amb altres documents, per tal d'aclarir els límits de les parròquies del Prat i de l'Hospitalet. Aquest límits depenien del curs del riu que amb els anys havia variat notablement. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió).
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Natura i medi ambient
  Riu Llobregat
  Rius