Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL_101_E100194000000.jpg
  Plànol de construcció
  Dibuix que forma part de l'expedient del projecte de construcció d'un conjunt de 32 habitatges coneguts com "Bloques del Caudillo".
  Arquitectura i urbanisme
  Bloques del Caudillo
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001651.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Plànol de la ciutat de l'Hospitalet amb indicacions de les barriades i noms de cases Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001645.jpg
  Província de Barcelona, Término de Hospitalet, Planimetria
  Reproducció d'un plànol que comprèn el terme de l'Hospitalet d'abans de les segregacions. No hi ha data. Probablement és dels anys vint
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_C110187700002.jpg
  Plànol del projecte d'urbanització d'un terreny a Santa Eulàlia propietat d'Eduardo Maluquer i Alodia Salvador
  Urbanització d'uns terrenys situats a la carretera de Barcelona al Garrofé (actual carrer de Santa Eulàlia), entre el carrer de Salvador i l'actual avinguda del Metro. En el plànol, la senyalització del nord és errònia. L'indret apareix anomenat com a prop de la Torrassa o "Criadero".
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E130_00064_1940_3.pdf
  Plànol de L'Hospitalet. Divisió en subsectors
  Planols de la Junta Local de Defensa Passiva de L'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Associacions i entitats
  Cartografia
  Conflictes
  Guerra Civil
  Junta de Defensa Passiva de l'Hospitalet
  Plànols
  Polítiques
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_E130_00064_1940_2.pdf
  Plànol de L'Hospitalet. Divisió en sectors
  Planols de la Junta Local de Defensa Passiva de L'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Associacions i entitats
  Cartografia
  Conflictes
  Guerra Civil
  Junta de Defensa Passiva de l'Hospitalet
  Plànols
  Polítiques
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 4.jpg
  Plànol de paviments de la barriada de Collblanch de l'any 1928
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 3.jpg
  Plànol de paviments de la barriada de la Torrassa de l'any 1928
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_plànol 6.jpg
  Plànol de secció de carrer de 8 m. i de 10 m. de 1928
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_E100_4_1924_planol.jpg
  Urbanització del barri de Santa Eulàlia
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_E100_8_1924_planol.jpg
  Prolongació de la Gran via, des de la Riera Blanca fins la Carretera del Prat
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 7.jpg
  Plànol general de clavegueram de l'any 1928
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 5.jpg
  Plànol de paviments de la barriada de Santa Eulàlia de l'any 1928
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 2.jpg
  Plànol de paviments de la barriada del Centre de l'any 1928
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_A220_Pla General de Sanejament_planol 1.jpg
  Plànol d'eixample i de sanejament interior de l'any 1926
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_CT0001558.jpg
  Plànol parcel·lari del barri de Santa Eulàlia
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_CT0000030.jpg
  Plànol de la ciutat de l’any 1960 amb la zonificació del Pla Comarcal
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_E130_00064_1940_planol.jpg
  Plànol de la ciutat de 1940 amb els refugis anti-aeris manuscrits i grafiats
  Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Conflictes
  Guerra Civil
  Plànols
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
 • AMHL 101 CT0001650.jpg
  Plànol d'uns terrenys a tocar del Prat
  Plànol dels terrenys del terme de l'Hospitalet de Llobregat que es pretenen agregar al Prat de Llobregat atenent allò que es disposa a l'Article 21, Títol IV del Reglament de l'aplicació de l'Estatut Municipal. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Afitaments
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001649.jpg
  Plano de Barcelona y contornos -28 Hospitalet-Sans
  Reproducció d'un plànol de Barcelona i els seus contorns. "Levantado por la Brigada Topográfica de Ingenieros -Datos de campo años 1921 a 1923 - Dibujos: años 1923-24". Comprèn part del terme de l'Hospitalet des de la carretera de Collblanc al nord; la rambla J. Oliveras a ponent; part de la carretera del Mig i de la carretera d'El Prat al sud i la Riera Blanca a l'est. Es detalllen els edificis, ferrocarrils, masies, etc. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001648.jpg
  Plano de Barcelona y contornos -31.Cornellá-Prat. 4a Región
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una petita part de l'Hospitalet a tocar del riu Llobregat. Escrit a llapis: "copia terminada el 30 de julio de 1925" Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001646.jpg
  Plànol de l'Hospitalet de Llobregat
  Plànol general de l'Hospitalet. Realitzat per la Brigada Topográfica de Ingenieros. Comprèn aproximadament el districte Centre. Limita al nord amb el ferrocarril de St Vicens a Barcelona per Vilafranca; a l'est amb Cornellà; al sud amb la carretera del Mig o de Manso i a l'oest amb el Torrent Gornal i el ferrocarril de Madrid a Barcelona. Es detallen amb molta precisió carrers, edificis i eixides, ferrocarrils, etc. Idioma: castellà. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001644.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Plànol amb indicació de la zona inundable pel riu Llobregat al terme de l'Hospitalet Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001643.jpg
  Plànol de l'Hospitalet, full 1. Conducció d'aigües de la mina mas Conill
  Reproducció d'un plànol relatiu a la portada d'aigües a la vila des de la mina de Mas Conill d'Esplugues i a través del repartidor del Baró de Maldà. Establert a consequència dels acords subscrits entre Gaietà Maria Amat i d'Amat, Baró de Maldà, l'Ajuntament presidit pel batlle Pau Cerdà i el rector Josep Montasell el 1864. Hi ha el recorregut de la canalització de l'aigua, l'emplaçament de cinc fonts noves, el de dues antigues, els carrers i els edificis del nucli urbà. Signat pel mestre d'obres Eusebi Parera. Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001642.jpg
  Mapa relatiu als diferents cursos que ha seguit el riu Llobregat durant els anys 1080-1090
  "Mapa en que representa como el Río Llobregat antiguamente tenia su alveo oriental en la oriental división del territorio que en el día divide el Término y Parroquia del Hospitalet, de la de Port, que es parroquia de Sans, y como en el decurso del tiempo haviendo dicho Rio (cerca de los años 1080 ú 1090) hecho salto, tomó su curso por la parte occidental de dicho territorio del Hospitalet". Reproducció d'un mapa del segle XVIII (1722?) que fou utilitzat amb altres documents, per tal d'aclarir els límits de les parròquies del Prat i de l'Hospitalet. Aquest límits depenien del curs del riu que amb els anys havia variat notablement Plànol digitalitzat per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (veure enllaç a la pestanya Descripció, camp Difusió)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Natura i medi ambient
  Riu Llobregat
  Rius