Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • AMHL_101_ A310_1958_0004_02_001.pdf
  Pla parcial del sector de Granvia Sud
  Zonificació proposada.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310_00004_1958_6.pdf
  Pla parcial del sector Granvia Sud
  S'informa que les alineacions varen ser aprovades l'any 1928 en el terme municipal de l'Hospitalet.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100_00995_1971_1.pdf
  Plànol dels terrenys cedits pel sr. Pedro Balaña Forts
  Plano dels terrenys destinats a dotacions públiques, vials, espais lliures i zones verdes, que el sr. Pedro Balaña Forts cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Comprèn l'àrea limitada per la Granvia, Riera Blanca y els carrers de l'Arquitectura i Literatura. Pla parcial Granvia Sud.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A220192100001_8-28.jpg
  Plànol general de sanejament.
  Plànol que forma part del Pla de l'eixample i sanejament interior, dissenyat per Ramon Puig Gairalt l'any 1926.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310195600366.jpg
  Plànol Pla parcial sector Florida
  Revisió del Pla parcial d'ordenació urbana del sector Florida.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196000010_2.jpg
  Plànol Pla especial de reforma interior
  Revisió del planejament urbanístic vigent en el sector Can Serra. Pla parcial, modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300001_1.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient del Pla parcial d'ordenació del Polígon Gornal
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300005.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del sector Centre. Plànol d'alineacions. Modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A31019630001_2.jpg
  Projecte d'urbanització del Polígon Gornal. Primera Fase.
  Plànol 11.1. Planta general de parcs públics i varis de l'Obra sindical del Hogar y arquitectura.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196400007.jpg
  Plànols d'urbanització
  Pla parcial del sector Pubilla Cases. Informació i topogràfic, modificat. Hi ha una aclaració que textualment diu: "Aprovado por el Ministerio de la Vivienda, con fecha 30-XI-69, según acuerdo del Ayuntamiento, de aprovación provisional 21/II/68".
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196000010_1.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del polígon Can Serra. Fa menció que el polígon Can Serra està ubicat en el sector Muntanya del terme de l'Hospitalet. Plànol d'alineacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300009.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del barri de Sanfeliu. Plànol d'alineacions. Modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics