Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL_101_ A310_1958_0004_02_001.pdf
  Pla parcial del sector de Granvia Sud
  Zonificació proposada.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310_00004_1958_6.pdf
  Pla parcial del sector Granvia Sud
  S'informa que les alineacions varen ser aprovades l'any 1928 en el terme municipal de l'Hospitalet.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100_00995_1971_1.pdf
  Plànol dels terrenys cedits pel sr. Pedro Balaña Forts
  Plano dels terrenys destinats a dotacions públiques, vials, espais lliures i zones verdes, que el sr. Pedro Balaña Forts cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Comprèn l'àrea limitada per la Granvia, Riera Blanca y els carrers de l'Arquitectura i Literatura. Pla parcial Granvia Sud.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A220192100001_8-28.jpg
  Plànol general de sanejament.
  Plànol que forma part del Pla de l'eixample i sanejament interior, dissenyat per Ramon Puig Gairalt l'any 1926.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310195600366.jpg
  Plànol Pla parcial sector Florida
  Revisió del Pla parcial d'ordenació urbana del sector Florida.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196000010_2.jpg
  Plànol Pla especial de reforma interior
  Revisió del planejament urbanístic vigent en el sector Can Serra. Pla parcial, modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300001_1.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient del Pla parcial d'ordenació del Polígon Gornal
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300005.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del sector Centre. Plànol d'alineacions. Modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A31019630001_2.jpg
  Projecte d'urbanització del Polígon Gornal. Primera Fase.
  Plànol 11.1. Planta general de parcs públics i varis de l'Obra sindical del Hogar y arquitectura.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196400007.jpg
  Plànols d'urbanització
  Pla parcial del sector Pubilla Cases. Informació i topogràfic, modificat. Hi ha una aclaració que textualment diu: "Aprovado por el Ministerio de la Vivienda, con fecha 30-XI-69, según acuerdo del Ayuntamiento, de aprovación provisional 21/II/68".
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196000010_1.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del polígon Can Serra. Fa menció que el polígon Can Serra està ubicat en el sector Muntanya del terme de l'Hospitalet. Plànol d'alineacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310196300009.jpg
  Plànol d'urbanització
  Pla parcial del barri de Sanfeliu. Plànol d'alineacions. Modificat segons impugnacions.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics