Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL_101_E100194000000.jpg
  Plànol de construcció
  Dibuix que forma part de l'expedient del projecte de construcció d'un conjunt de 32 habitatges coneguts com "Bloques del Caudillo".
  Arquitectura i urbanisme
  Bloques del Caudillo
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110187700002.jpg
  Plànol del projecte d'urbanització d'un terreny a Santa Eulàlia propietat d'Eduardo Maluquer i Alodia Salvador
  Urbanització d'uns terrenys situats a la carretera de Barcelona al Garrofé (actual carrer de Santa Eulàlia), entre el carrer de Salvador i l'actual avinguda del Metro. En el plànol, la senyalització del nord és errònia. L'indret apareix anomenat com a prop de la Torrassa o "Criadero".
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C1101883_00870.jpg
  Urbanització d'uns terrenys del barri del Centre
  Alineació de carrers i urbanització del Camp del Rector i terrenys circumsdants, des del carrer Perutxo, Sant Roc, Major i Camí de la Riereta
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_02.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la planta baixa del bloc núm. 3 que es cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_01.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la superfície destinada a vial i cessió gratuïta a l'Ajuntament per a edifici públic
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_03_plànol.pdf
  Plànol dels terrenys que ALCIDA SA, BRISEIDA SA i AMALTEA SA cedeixen a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110192102271.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys dits de Les Planes, situats al barri de Muntanya, instat per Antonio Ceravalls
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_ A310_1958_0004_02_001.pdf
  Pla parcial del sector de Granvia Sud
  Zonificació proposada.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310_00004_1958_6.pdf
  Pla parcial del sector Granvia Sud
  S'informa que les alineacions varen ser aprovades l'any 1928 en el terme municipal de l'Hospitalet.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100_00995_1971_2.pdf
  Pla parcial de Granvia Sur. Projecte d'ordenació d'una part.
  Projecte d'ordenació de l'àrea limitada per la Granvia, Riera Blanca y els carrers de l'Arquitectura i Literatura del Pla Parcial de Granvia Sud de l'Hospitalet. Planta pisos i limitació alçades. Promotor: D. Pedro Balaña
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100186600001.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'obertura del carrer Església en els terrenys del Marquès Castellbell
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100_00995_1971_1.pdf
  Plànol dels terrenys cedits pel sr. Pedro Balaña Forts
  Plano dels terrenys destinats a dotacions públiques, vials, espais lliures i zones verdes, que el sr. Pedro Balaña Forts cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Comprèn l'àrea limitada per la Granvia, Riera Blanca y els carrers de l'Arquitectura i Literatura. Pla parcial Granvia Sud.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100186900001.jpg
  Plànol d'urbanització i construcció
  Plànol que forma part de l'expedient del projecte de la plaça pública, plaça de la Llibertat, i la construcció de nous edificis per acollir diferents serveis per a la comunitat
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110187800041B.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'obertura de passatge Perutxo per urbanitzar els terrenys dels hereus J. Mestres i Riera
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110189500402.jpg
  Urbanització d'uns terrenys del barri de Collblanc
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys situats al barri de Collblanc instat per Esteban Creus i Federico Bessacier
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110190200642.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys situats en La Torrassa i els dits Camps d'en Badia, al barri de Collblanc, instat per Pedro Romaní, Manuel Romaní i Clemente Mas
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110190400754.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys propietat de Mateo Munné a Santa Eulàlia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110192002088.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys situats al camí del Molí instat per Antonio Faus i Ramón Faus
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110192102124.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys situats entre el carrer de Prat de la Riba i l'antic camí de Sant Joan, instat per Juan Rodés
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110190600863.jpg
  Projecte d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient del projecte d'urbanització dels terrenys coneguts com Casa Tres, instat per Herederos de Justo Oliveras Arús
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110192503979.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys situats en el camí d'Esplugues, també dit del Canyet, i al costat dels terrenys urbanitzats, instat per Juan Boada Casanovas
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110192504006.jpg
  Plànol d'urbanització de la finca Pubilla Cases
  Urbanització de la finca Pubilla Cases instat per José García Cunill en representació de la "Comisión de Partícipes de las Herencias Casas".
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A220192100001_8-28.jpg
  Plànol general de sanejament.
  Plànol que forma part del Pla de l'eixample i sanejament interior, dissenyat per Ramon Puig Gairalt l'any 1926.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100193200010.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'obertura d'un carrer d'enllaç de les barriades de Ceravalls i de La Florida
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100194000298_1.jpg
  Plànol de construcció
  Plànol que forma part de l'expedient del projecte de construcció d'un conjunt de vivendes conegudes com Bloques del Caudillo.
  Arquitectura i urbanisme
  Bloques del Caudillo
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
  Projectes urbanístics