Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL_101_C1101883_00870.jpg
  Urbanització d'uns terrenys del barri del Centre
  Alineació de carrers i urbanització del Camp del Rector i terrenys circumsdants, des del carrer Perutxo, Sant Roc, Major i Camí de la Riereta
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001645.jpg
  Província de Barcelona, Término de Hospitalet, Planimetria
  Reproducció d'un plànol que comprèn el terme de l'Hospitalet d'abans de les segregacions. No hi ha data. Probablement és dels anys vint
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_C411_00040_1971_PLÀNOLS_01.pdf
  Torre Talaia (Can Vila) - Plantes i coberta
  Plànols que es van fer de la Talaia per al seu desmuntange i trasllat
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Torre Talaia
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_02.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la planta baixa del bloc núm. 3 que es cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_01.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la superfície destinada a vial i cessió gratuïta a l'Ajuntament per a edifici públic
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_03_plànol.pdf
  Plànol dels terrenys que ALCIDA SA, BRISEIDA SA i AMALTEA SA cedeixen a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C410195525767.jpg
  Plànol de construcció
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització instat per Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., que sol·licita contruir un grup de 104 vivendes, 8 comerços i un centre Religiós-Social-Docent al barri de La Florida (Blocs FECSA)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
 • AMHL_101_C110192102271.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys dits de Les Planes, situats al barri de Muntanya, instat per Antonio Ceravalls
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001650.jpg
  Plànol d'uns terrenys a tocar del Prat
  Plànol dels terrenys del terme de l'Hospitalet de Llobregat que es pretenen agregar al Prat de Llobregat atenent allò que es disposa a l'Article 21, Títol IV del Reglament de l'aplicació de l'Estatut Municipal.
  Afitaments
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001643.jpg
  Plànol de l'Hospitalet, full 1. Conducció d'aigües de la mina mas Conill
  Reproducció d'un plànol relatiu a la portada d'aigües a la vila des de la mina de Mas Conill d'Esplugues i a través del repartidor del Baró de Maldà. Establert a consequència dels acords subscrits entre Gaietà Maria Amat i d'Amat, Baró de Maldà, l'Ajuntament presidit pel batlle Pau Cerdà i el rector Josep Montasell el 1864. Hi ha el recorregut de la canalització de l'aigua, l'emplaçament de cinc fonts noves, el de dues antigues, els carrers i els edificis del nucli urbà. Signat pel mestre d'obres Eusebi Parera.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001647.jpg
  Plano de Barcelona y contornos -32. Puerto Franco. 4a. Región
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una bona part de la marina al sud de la carretera del Mig. Es detallen els camins, ferrocarrils, masies, etc.
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
  Ports
 • AMHL 101 CT0001648.jpg
  Plano de Barcelona y contornos-31.Cornellá-Prat. 4a Región
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una petita part de l'Hospitalet a tocar del riu Llobregat. Escrit a llapis: "copia terminada el 30 de julio de 1925"
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001649.jpg
  Plano de Barcelona y sus contornos-28 Hospitalet-Sans
  Reproducció d'un plànol de Barcelona i els seus contorns. "Levantado por la Brigada Topográfica de Ingenieros -Datos de campo años 1921 a 1923 - Dibujos: años 1923-24". Comprèn part del terme de l'Hospitalet des de la carretera de Collblanc al nord; la rambla J. Oliveras a ponent; part de la carretera del Mig i de la carretera d'El Prat al sud i la Riera Blanca a l'est. Es detalllen els edificis, ferrocarrils, masies, etc.
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001651.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Plànol de la ciutat de l'Hospitalet amb indicacions de les barriades i noms de cases
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001646.jpg
  Plànol de l'Hospitalet de Llobregat
  Plànol general de l'Hospitalet. Realitzat per la Brigada Topográfica de Ingenieros. Comprèn aproximadament el districte Centre. Limita al nord amb el ferrocarril de St Vicens a Barcelona per Vilafranca; a l'est amb Cornellà; al sud amb la carretera del Mig o de Manso i a l'oest amb el Torrent Gornal i el ferrocarril de Madrid a Barcelona. Es detallen amb molta precisió carrers, edificis i eixides, ferrocarrils, etc. Idioma: castellà.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001642.jpg
  Mapa relatiu als diferents cursos que ha seguit el riu Llobregat durant els anys 1080-1090
  "Mapa en que representa como el Río Llobregat antiguamente tenia su alveo oriental en la oriental división del territorio que en el día divide el Término y Parroquia del Hospitalet, de la de Port, que es parroquia de Sans, y como en el decurso del tiempo haviendo dicho Rio (cerca de los años 1080 ú 1090) hecho salto, tomó su curso por la parte occidental de dicho territorio del Hospitalet". Reproducció d'un mapa del segle XVIII (1722?) que fou utilitzat amb altres documents, per tal d'aclarir els límits de les parròquies del Prat i de l'Hospitalet. Aquest límits depenien del curs del riu que amb els anys havia variat notablement
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Natura i medi ambient
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001644.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Plànol amb indicació de la zona inundable pel riu Llobregat al terme de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101_E130_00002_1937_02.jpg
  Refugi antiaeri
  Plànol amb els detalls de la construcció d'un refugi anti aeri de la Junta de Defensa Passiva de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Conflictes
  Guerra Civil
  Plànols
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_ A310_1958_0004_02_001.pdf
  Pla parcial del sector de Granvia Sud
  Zonificació proposada.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_A310_00004_1958_6.pdf
  Pla parcial del sector Granvia Sud
  S'informa que les alineacions varen ser aprovades l'any 1928 en el terme municipal de l'Hospitalet.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Plans Parcials
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100_00995_1971_2.pdf
  Pla parcial de Granvia Sur. Projecte d'ordenació d'una part.
  Projecte d'ordenació de l'àrea limitada per la Granvia, Riera Blanca y els carrers de l'Arquitectura i Literatura del Pla Parcial de Granvia Sud de l'Hospitalet. Planta pisos i limitació alçades. Promotor: D. Pedro Balaña
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100186600001.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'obertura del carrer Església en els terrenys del Marquès Castellbell
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110187700002.jpg
  Urbanització d'uns terrenys a la Torrassa
  Urbanitzacions d'uns terrenys propietat de n'Eduard Maluquer i Alodia Salvador, situats a la Torrassa.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_E100186900001.jpg
  Plànol d'urbanització i construcció
  Plànol que forma part de l'expedient del projecte de la plaça pública, plaça de la Llibertat, i la construcció de nous edificis per acollir diferents serveis per a la comunitat
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110187800041B.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'obertura de passatge Perutxo per urbanitzar els terrenys dels hereus J. Mestres i Riera
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics