Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • AMHL_101_C1101883_00870.jpg
  Urbanització d'uns terrenys del barri del Centre
  Alineació de carrers i urbanització del Camp del Rector i terrenys circumsdants, des del carrer Perutxo, Sant Roc, Major i Camí de la Riereta
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C410_1930_07058_plànols.pdf
  Projecte de refineria d'olis per als senyors Durán y Cía en Hospitalet de Llobregat
  Activitats econòmiques
  Alimentació
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Patrimoni
  Patrimoni arquitectònic
 • AMHL 101 CT0001645.jpg
  Província de Barcelona, Término de Hospitalet, Planimetria
  Reproducció d'un plànol que comprèn el terme de l'Hospitalet d'abans de les segregacions. No hi ha data. Probablement és dels anys vint
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL_101_C410_1884_00158_plànol.pdf
  Plànol general de la fàbrica per a l’obtenció de productes químics dels senyors Boada y Buigas en el terme d’Hospitalet
  Boada y Buigas
  Indústries
 • AMHL_101_C411_00040_1971_PLÀNOLS_03.pdf
  Torre Talaia (Can Vila) - Emplaçament
  Plànols que es van fer de la Talaia per al seu desmuntange i trasllat
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Torre Talaia
 • AMHL_101_C411_00040_1971_PLÀNOLS_01.pdf
  Torre Talaia (Can Vila) - Plantes i coberta
  Plànols que es van fer de la Talaia per al seu desmuntange i trasllat
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Torre Talaia
 • AMHL_101_C411_00040_1971_PLÀNOLS_02.pdf
  Torre Talaia (Can Vila) - Alçats i secció
  Plànols que es van fer de la Talaia per al seu desmuntange i trasllat
  Arquitectura i urbanisme
  Edificis
  Torre Talaia
 • AMHL_101_C110_01535_1985_plànols.pdf
  Plànols del projecte d'urbanització de la zona compresa entre els carrers Aprestadora, Alhambra i avinguda Granvia
  Correspon a l'actual Parc de l'Alhambra
 • AMHL 101 CT0001656.jpg
  Plànol del "Cine de la Juventut" (fitxa PEPPA 34)
  Cinema Joventut
  Cultura
  Equipaments culturals
 • AMHL 101 CT0001657.jpg
  Plànol del "Cine de la Juventut" (fitxa PEPPA 34)
  Cinema Joventut
  Cultura
  Equipaments culturals
 • AMHL 101 CT0001658.jpg
  Plànol del "Cine de la Juventut" (fitxa PEPPA 34)
  Cinema Joventut
  Cultura
  Equipaments culturals
 • AMHL 101 CT0001655.jpg
  Plànol del "Cine de la Juventut" (fitxa PEPPA 34)
  Cinema Joventut
  Cultura
  Equipaments culturals
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_02.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la planta baixa del bloc núm. 3 que es cedeix a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_02_plànol_01.pdf
  Plànol dels terrenys propietat de Inmobiliaria Can Serra amb indicació de la superfície destinada a vial i cessió gratuïta a l'Ajuntament per a edifici públic
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL_101_C110_00493_1970_03_plànol.pdf
  Plànol dels terrenys que ALCIDA SA, BRISEIDA SA i AMALTEA SA cedeixen a l'Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001654.jpg
  Plànol de les parades de taxis i retorns aprovats pel Ple Municipal en sessió celebrada el 21 de juny de 1961
 • AMHL_101_C410195525767.jpg
  Plànol de construcció
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització instat per Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A., que sol·licita contruir un grup de 104 vivendes, 8 comerços i un centre Religiós-Social-Docent al barri de La Florida (Blocs FECSA)
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Edificis
  Plànols
 • AMHL_101_C110192102271.jpg
  Plànol d'urbanització
  Plànol que forma part de l'expedient d'urbanització d'uns terrenys dits de Les Planes, situats al barri de Muntanya, instat per Antonio Ceravalls
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
  Projectes urbanístics
 • AMHL 101 CT0001650.jpg
  Plànol d'uns terrenys a tocar del Prat
  Plànol dels terrenys del terme de l'Hospitalet de Llobregat que es pretenen agregar al Prat de Llobregat atenent allò que es disposa a l'Article 21, Títol IV del Reglament de l'aplicació de l'Estatut Municipal.
  Afitaments
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001643.jpg
  Plànol de l'Hospitalet, full 1. Conducció d'aigües de la mina mas Conill
  Reproducció d'un plànol relatiu a la portada d'aigües a la vila des de la mina de Mas Conill d'Esplugues i a través del repartidor del Baró de Maldà. Establert a consequència dels acords subscrits entre Gaietà Maria Amat i d'Amat, Baró de Maldà, l'Ajuntament presidit pel batlle Pau Cerdà i el rector Josep Montasell el 1864. Hi ha el recorregut de la canalització de l'aigua, l'emplaçament de cinc fonts noves, el de dues antigues, els carrers i els edificis del nucli urbà. Signat pel mestre d'obres Eusebi Parera.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Mapes
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001647.jpg
  Plano de Barcelona y contornos -32. Puerto Franco. 4a. Región
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una bona part de la marina al sud de la carretera del Mig. Es detallen els camins, ferrocarrils, masies, etc.
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
  Ports
 • AMHL 101 CT0001648.jpg
  Plano de Barcelona y contornos-31.Cornellá-Prat. 4a Región
  Plànol de Barcelona i contorns dibuixat per la "Brigada Topográfica de Ingenieros". Comprèn una petita part de l'Hospitalet a tocar del riu Llobregat. Escrit a llapis: "copia terminada el 30 de julio de 1925"
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Natura i medi ambient
  Plànols
  Riu Llobregat
  Rius
 • AMHL 101 CT0001649.jpg
  Plano de Barcelona y sus contornos-28 Hospitalet-Sans
  Reproducció d'un plànol de Barcelona i els seus contorns. "Levantado por la Brigada Topográfica de Ingenieros -Datos de campo años 1921 a 1923 - Dibujos: años 1923-24". Comprèn part del terme de l'Hospitalet des de la carretera de Collblanc al nord; la rambla J. Oliveras a ponent; part de la carretera del Mig i de la carretera d'El Prat al sud i la Riera Blanca a l'est. Es detalllen els edificis, ferrocarrils, masies, etc.
  Agricultura i ramaderia
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Masies
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001651.jpg
  Plànol de l'Hospitalet
  Plànol de la ciutat de l'Hospitalet amb indicacions de les barriades i noms de cases
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols
 • AMHL 101 CT0001646.jpg
  Plànol de l'Hospitalet de Llobregat
  Plànol general de l'Hospitalet. Realitzat per la Brigada Topográfica de Ingenieros. Comprèn aproximadament el districte Centre. Limita al nord amb el ferrocarril de St Vicens a Barcelona per Vilafranca; a l'est amb Cornellà; al sud amb la carretera del Mig o de Manso i a l'oest amb el Torrent Gornal i el ferrocarril de Madrid a Barcelona. Es detallen amb molta precisió carrers, edificis i eixides, ferrocarrils, etc. Idioma: castellà.
  Arquitectura i urbanisme
  Cartografia
  Plànols