• AMHL_101_J330_1935_02_01.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Lérida, Barcelona, Just Oliveras, Casanovas, Tarragona, Jardinets, Montserrat, Gerona, “Detrás Cine” i Vilumara. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211014_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació comptes - Recaptació arbitris mpals. sobre llocs fix i venedors ambulants plaça mercat setembre - Declarant partides fallides impost cèdules personals 1920 - Pagament factures al cotxer Francisco Creixells pels viatges en tartrana de l’Ajuntament al Jutjat Mpal. de juliol’20 a març’21 - Pagament factures manyà Jaime Canyadell - Comunicat Sdad. Aguas Barcelona sobre rebaja factura agua consumida en fonts públiques - Recaptació arbitris venedors ambulants barris St. Eulàlia i Collblanc - Invitació del Centre Republicà a festa a benefici dels soldats lluitant a Àfrica - Noves negociacions amb la Cia. Barcelonesa de Electricidad
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211019_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211007_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació factures - Recaptació arbitris mpals. sobre llocs fix i venedors ambulants plaça mercat setembre - Declarant partides fallides impost cèdules personals 1920
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211021_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació factures - Pagament vàries factures - Recaptació arbitris escorxador - Permís a José Mir per construir una casa - Permís a José Rafel per construir vàries cases - Canvi de tota numeració dels vehicles arrastrats per cavalls
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211102_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211028_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació factures - Pagament Factura de Romeu i Moratinos per plaques numerades carros, bicicletes - Informe reforma i ampliació obres escorxador públic - Petició de Petra Gavin demanant augment remuneració per contractar Auxiliar a l’escola - Ampliació enllumenat públic - Nomenament de personal per a la brigada d’escorxar porcs - Permís a Eulalia Sargatal per posar fàbrica de sabó comú - Permís a Miguel Pons per instal·lar motor elèctrics - Queixa varis propietaris contra construcció paret finca Juan Feliu - Queixa Srs. Cuyás i Carbó sobre Servei de Neteja Pública
  1921
 • AMHL_101_U100_1899_01.pdf
  Arquitectura i urbanisme
  La Farola
  Natura i medi ambient
  Ports
  Riu Llobregat
  Rius
  Carta dirigida a la Diputació de Barcelona.
  1899
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211026_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211104_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació factures - Aprovant factura feines paleta - Pagament factura Andrés Subirachs - Establiment dels comptes mpals. exercici 1920-21 - Autoritzant al Dipositari al cobrament recàrrecs mpals. sobre industrial - Permís a Francisco Madriguera per construir un cobert - Permís a José Mestres per instal·lar càmera frogirífica - Oferiment d’Elvira Serra i Pedro Larrañaga a fer-se càrrec costes plet posat Srs. Creixells i Faus - Permís a José Anglés per instal·lar motor i fundició - Permís a José Roca per construir un pis - Permís a Ramón Faus per construir unes casetes - Permís a Narciso Sánchez per construir una casa - Permís a Pedro Gonzalbo per construir casetes - Permís a Jacinto Amat per construir un magatzem - Permís a José Ginés per ampliar una casa - Acord de fer noves ordenances mpals. per evitar abusos en la construcció de cases
  1921