• AMHL_101_M400_1924_033_001.pdf
  Cossos de seguretat
  Esports
  Futbol
  Policia autonòmica
  Seguretat i defensa
  1924
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220412_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació vàries comptes - Examen vàries comptes Comissió Hisenda - Pagament factura manyà Jaime Canadell - Recaptació arbitris escorxador març - Recaptació arbitris llocs fix i venedors ambulants març - Invitació a processó verge dels misteris - Perllongament carrers Provença i Porvenir - Expedient sobre camí ferradura terrenys Srs. Serra, Creixells i Faus - Permís i subvenció a Magin Castany per construir voreres - Permís i subvenció a Miguel Massagué per construir voreres - Permís a Baldomero Gasull per construir un cobert - Permís a Manuel Contell per urbanitzar uns terrenys - Permís a Miguel Arcon per construir cases - Permís a Magin Murlá per construir unes cases - Permís a José Verdaguer per construir unes casetes - Permís a Luís Abadal per construir un cobert - Permís a Ramon Martínez per construir una casa - Permís a Pedro Utset per construir una casa - Permís a Pedro Vilardosa per construir 6 cases - Permís a José Blanch per construir una casa - Permís a Fermín Ramírez per construir una casa - Permís a Pedro Solanas per construir 11 cases - Permís a Hijos F. Bosch per construir una xemeneia - Autoritzant dipositari al cobrament càrrecs mpals. cèdules persones - Alcaldia informa projectes en cartera i dels que s’estan fent - Proposta compra terrenys per construir cases barates i prohibir els forns de bòbila sense permís previ municipal.
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220426_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació vàries factures - Aprovant resum operacions verificades març - Aprovant factura Sdad. General Aguas - Invitació de la Sdad. Unión Hortensia de Sta. Eulalia - Invitació de la Sdad. Foment Eularienc Autonomista - Invitació del Capellà Tinent sufreganea de Sta. Eulalia - Permís a Sr. Muns per construir voreres i subvencionar 1/3 part del seu cost Implantació immediata oficina correus - Autoritzant Comissió Hisenda compra terreny per construir cases barates - Divisió en Seccions contribuents per elecció Vocals Associats - Permís a José Giró per construir una casa - Permís a José Estany per construir una casa - Permís a Antonio Salvador per construir una casa - Permís a Pedro Crespo per eixamplar una casa - Declaració de pròfugs actual lleba - Permisos provisionals a qui aporti plànols per verificar obres - Bons al pobres i enllumenat barri Sta. Eulàlia amb motiu festa major - Moció sobre abusos en canonades desguàs C. Estació - Moció sobre revisió de les construccions que s’estan verificant
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220424_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220419_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació vàries factures - Pagament factura electricista Sr. Campreciós - Proposta varis regidors per construir edifici escoles a Collblanc-Torrassa - Pagament arbitris sacrifici aus de corral - Reclamació de SA Altos Hornos Cataluña d’ impost sobre repartiment de”utilidades” - Permís a José M. Pujol per instal·lar motor elèctric i una caldera - Permís a Juan Escorsa per construir uns coberts - Permís a Guillermo Ros per construir una casa - Permís a Francisco Pagés per construir 16 cases - Permís a Casimiro Martín per construir unes casetes - Permís a Jaime Aragall per construir una casa i magatzem - Permís a Ramon Farreny per construir una casa - Permís a Ramon Montserrat per construir 2 pisos - Permís a Serafin Jolis per construir una casa - Permís a Evaristo Company per construir una casa i una tanca - Donatiu festa homenatge a la vellesa - Agraïment Sr. Carné i convidant als regidors organització projecte escoles Collblanc-Torrassa
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220503_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovació vàries factures - Aprovant distribució fons del mes corrent - Adquisició impermeable per al Sereno Antonio Sala - Aprovant extracte acords Ajuntament de febrer i març - Confiscació a Vicente Tarrazón d’un cap de bestiar sacrificat clandestinament - Incident sobre edificació C. Muns dins el Pla Urbanització Sr. Rodés - Permís a Ramon Arenas per modificar portal - Permís a Andrés Rull per construir vàries cases - Permís a Francisca Martínez per construir unes casetes - Instància i plànols de Ramón López a estudi - Permís a Jaime Bordas per construir un pis - Reforma Bans Bon Govern sobre construccions - Permís a SA Escorsa per modificar pals llum de Riera Blanca - Acta condol per la catàstrofe de Màlaga per incendi duana - Gratificació a jove per extraure 2 cadàvers dins pou negre
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220501_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220515_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220510_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Pas factura a examen de la comissió d’Hisenda - Reforma dels Bans de Bon Govern proposada per l’Arquitecte mpal. pel que fa a construccions. - Pas factura a examen de la comissió d’Hisenda - Aprovant relació factures - Pagament compte de Juan Ventura - Estat comparatiu recaptació obtinguda a l’Abril - Autoritzant Dipositari a cobrar recàrrecs mpals, contribució industrial - Mort representant Ajuntament a Barcelona i provisió de la vacant - Tarifa de 10cts. a cobrar a particulars per fer servir telèfon Casa Consistorial i Tinences Alcaldia - Prestació fons a la Junta Local Protecció de la Infància - Permís a Srs. Caballería i Busquets per obrir un portal - Permís a Jaime Rosell per construir 2 pisos - Permís a Prudencio Torrequebrada per construir una casa - Permís a Jaime Goset per construir unes cases - Permís a Pablo Espina per construir una casa - Liquidació pressupost 1921-22 - Permís a Magín Castro per ednderrocar i construir nova paret ruïnosa - Insuficiència treballadors per a obres defensa del riu Llobregat
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19220522_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922