Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

  • AMHL 862-2-3-072811-02.pdf
    Fullet editat pel primer Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat sorgit d’unes eleccions democràtiques després de la dictadura, amb informacions sobre el primer desplegament dels serveis socials a la ciutat.