Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL 101-M100-1938_011.jpg
  Bombardeigs
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Guerra Civil
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  La Comissaria General d’Ordre Públic de l’Hospitalet va elaborar aquest informe sobre els desperfectes ocasionats pel bombardeig franquista que va tenir lloc a les cinc del matí del dia 21 de gener de 1938. Es detallen els llocs on va caure cada bomba, sent el recompte final de 25 bombes llançades sobre el municipi. Tot i els molts danys causats, s’esmenta que sortosament no hi va haver cap víctima mortal.
  1938
 • AMHL 101 P-P100-1919_15.pdf
  Política i administració pública
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Miguel Romeu i Madorell va néixer a l'Hospitalet l'any i va fer estudis de mestre de nens. Quan ja havia obtingut una plaça va decidir donar classes a la seva ciutat. I no fou gens fàcil ja que la plaça a l'Hospitalet tenia una qualificació inferior, va haver de renunciar a alguns drets adquirits. Va passar 10 anys a Sabadell i a la fi va obtenir la titularitat a l'Hospitalet. El 1880 va ocupar la plaça que va deixar vacant el seu oncle, Joan Madolell i Badia, i va treballar a la ciutat fins la seva jubilació. Va treballar de mestre 43 anys, 38 a l'Hospitalet. El 15 de maig de 1919, per celebrar els seus 70 anys, li va ser fet un homenatge popular dels seus veïns. El 6 de juny, l'Ajuntament el va anomenar Fill Predilecte de la població i va posar el seu nom a un carrer. La seva fotografia es va col·locar a la Galeria d'Homes il·lustres de la Casa Consistorial.
  1919
 • AMHL_101_T600_1931_011.pdf
  Eleccions
  Expedient de la preparació de les eleccions a senadors de l'any 1931
  1930
 • AMHL_101_J210_Cens Patronal i Obrer_19231109.pdf
  Activitats econòmiques
  Indústries
  Oficis i ocupacions
  Cens patronal i obrer de l'any 1923 de la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball, Comerç i Industria, d'acord a les prescripcions del Real Decret de 3 de Novembre de 1922.
  1923
 • AMHL_101_U441_1937_010_006_001.pdf
  Seguretat i defensa
  Conflictes
  Guerra Civil
  Carta de la CNT-AIT adreçada a l'alcalde informant de la designació de Vicente Gil Mata com a membre de la Junta de Defensa Pasiva i designat també per a constituir la Comissió d'Obres Públiques
  1937
 • AMHL_101_U441_1917_21_001.pdf
  Festes
  Estat de comptes de la Festa dels Vells de l'any 1916 emès per la Junta del Patronat
  1917
 • AMHL_101_P140_1932_02_001.pdf
  Educació
  Respota del mestre Carles Soler al comunicat del Consell Local de Primera Ensenyança enviat als mestres de les escoles públiques demanant voluntaris per fer classes noctures per a adults i adultes
  1932
 • AMHL_101_P141_1944_01.pdf
  Educació
  Política i administració pública
  Acta de constitució de la Comissió Local de Educació de data 19 de juny de 1944. A l'acte de constitució va quedar dissolta la Junta Municipal de Educación Primaria i es va constituir la Comisión Local de Educación, que quedava constituïda pels següents membres: - President: José Puig Miracle (Alcalde-President de l'Ajuntament i Cap Local de la FET i de la JONS - Vocal: Luis Reverter Ginesta (Capellà Regent de la Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida) - Vocal: Santiago Prats Comas (Metge d’assistència pública i domiciliària) - Vocal: Francisco Cortés Rovira (Delegat del Frente de Juventudes) - Vocal: Moisés de la Fuente Leiva (Delegat del SEM) - Secretari: José Luis Moreno del Busto (Secretari de l’Ajuntament)
  1944
 • AMHL_101_P140-1933_01_001.pdf
  Educació
  Política i administració pública
  Comunicat imprès dirigit als mestres de les escoles nacionals i municipals informant de normes relatives als horaris i festes (almanac)
  1933
 • AMHL_101_P140_1932_01.pdf
  Educació
  Política i administració pública
  Comunicat del Consell Local de Primera Ensenyança enviat als mestres de les escoles nacionals i municipals donant instruccions sobre admissió d'alumnes, horaris i dies festius. A l'últim punt del comunicat es fa petició de les següents dades: superfície del local, volum del local i nombre alumnes matriculats
  1932
 • AMHL_101_P140_1968_03.pdf
  Educació
  Escoles
  Mestres
  Carta dirigida a l'alcade, enviada pel mestre Alberto López Fernández en referència al rumor d'enderrocament de les cases dels mestres
  1968
 • AMHL_101_P200_1967_01.pdf
  Cultura
  Biblioteques
  Carta d'invitació de l'alcalde, José Martía de España Muntadas, a la inauguració de la Biblioteca Popular de la Plaça Espanyola
  1967
 • AMHL_101_P100_1968_11_001.pdf
  Cultura
  Història
  Carta del escriptor Manuel Tamayo Castro, que prepara para TVE el programa "Tu pueblo también hizo a España", demanant una relació de efemèrids històriques de la ciutat. Carta de resposta de l'alcalde informant de dues efemèrids
  1968
 • AMHL_101_P100_1968_06_001.pdf
  Cultura
  Música
  Cant
  Associacions i entitats
  Religió
  Goigs
  Ermita de Bellvitge
  Carta de Carlos Babot Boixeda, president de l'associació d'Amigos de los Gozos, agraint la publicació en el Butlletí d'Informació Municipal de l'article "La ermita de Bellvitge y sus "goigs"" escrit per Ricardo Vives Sabaté, soci de l'associació. Consta la carta de resposta
  1968
 • AMHL_101_P100_1968_03_001.pdf
  Cultura
  Biblioteques
  Carta de l'editorial Plaza & Janes demanant una relació de les biblioteques existents al municipi, i la resposta del cap de negociat de cultura amb la informació demanada
  1968
 • AMHL_101_P100_1968_01_002.pdf
  Cultura
  Arts escèniques
  Teatre
  Carta d'UNIDESA (Unión de Editores S.A.) sol·licitant informació sobre les agrupacions teatrals de la ciutat, i carta de resposta de l'Ajuntament facilitant la informació sol·licitada
  1968
 • AMHL_101_P140_1937_02_002.pdf
  Educació
  Alumnes
  Guerra Civil
  Carta de Emili Cervera Marti, secretari general de la Delegació de L'Hospitalet de Socors Roig Internacional, dirigida al Conseller de Cultura, informant de la valoració de fer una comissió pel repartiment d'un centenar de pantalons entre els nens de les escoles. Acompanyada de la carta de resposta
  1937
 • AMHL_101_P140_1937_02_001.pdf
  Educació
  Alumnes
  Guerra Civil
  Carta de la Conselleria de Cultura dirigida a Enric Rueda, inspector de Primera Ensenyança, amb una relació de la situació escolar dels infants refugiats de guerra que controla el Comitè Local d'Ajut als Refugiats
  1937
 • AMHL_101_P140_1936_03_001.pdf
  Educació
  Alumnes
  Guerra Civil
  Carta de la Conselleria de Cultura dirigida a l'alcalde president del Comitè d'Ajut als Refugiats amb una relació de la situació escolar dels infants refugiats de guerra
  1936
 • AMHL_P140_1945-1947_01_001.pdf
  Educació
  Formació
  Carta del mestre José Coma Serra, dirigida a l'alcalde de l'Hospitalet, informant de l'assistència als actes de la "VII Semana de Orientación Pedagógica" organitzada pel S.E.M. (Servicio Español del Magisterio). Juntament amb la carta està la targeta d'assitència
  1945
 • AMHL 101_P140_1943-1944_01_001.pdf
  Educació
  Aules
  Escoles
  Carta de la mestra Milagros Consarnau, dirigida al president de la Junta Local de Enseñanza Primaria, demanant que s'arreglin les portes de la seva escola
  1943
 • AMHL_101_P140_1938_01.pdf
  Educació
  Alumnes
  Sol·licitud de beca de Ulpiano Sausor Alba per a pagar despeses dels estudis de la seva filla Montserrat Sausor Sanchez de deu anys
  1938
 • AMHL_101_P140_1937_01.pdf
  Educació
  Escoles
  Carta de Santiago Sanfeliu i Prats dirigida a l'alcalde en relació a l'expropiació d'una casa per part del C.E.N.U. (Consell de l'Escola Nova Unificada)
  1937
 • AMHL_101_P140_1932-1933_01_001.pdf
  Educació
  Aules
  Carta de Lluís Aymamí dirigida a Ramon Frontera, president del Consell Local de Primera Ensenyança informant que a una escola de la Torrassa, dirigida per capellans, s'ensenya als nois a fer instrucció militar. Espectacle que li sembla vergonyós. Hi ha còpia de la resposta
  1933