Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL 101-M100-1864_09.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  Vida quotidiana
  Els rumors d’escàndol creixien sobre la casa d’en Francesc Pau. Aquest veí acollia a casa seva a la seva cunyada Rosa i a la filla d’aquesta, i sembla que mantenia “relacions sospitoses” amb totes dues. En aquesta còpia de l’avís que l’Ajuntament li va enviar, el Consistori l’adverteix que no ha d’admetre-les més a casa seva i que ha de cessar les relacions escandaloses amb elles. Si no ho fa serà denunciat davant la Justícia. No sabem quina edat tenia la neboda ni com va acabar l’assumpte. El que sí sabem és que aquestes situacions succeïen i quin era el tema de conversa a les parades del mercat.
  1864
 • AMHL 101-M100-1864_09.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Atenció social
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Dones
  Persones
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  Serveis socials
  Antigament cada barri tenia el seu alcalde pedani, el qual s'ocupava de reunir-se amb els veïns i representar el barri. En aquest document veiem com en Jacint Folch, alcalde pedani de Santa Eulàlia, comunica a l'Ajuntament la situació de la Francisca Susana. Aquesta veïna va ser agredida pel seu marit i demanava ajuda a les autoritats municipals per recuperar les seves pertinences (s'entén que va marxar de casa). D'entrada el marit no volia acatar les autoritats. Però en l’anotació del marge veiem que finalment l'assumpte es resolgué "satisfactòriament entre els consorts" i l'home demanà disculpes pel greuge. Per tant, observem com la violència de gènere no era jutjada, sinó tractada i acceptada amb tota normalitat. El marit demanà perdó per no fer cas a les autoritats, no pas per pegar a la seva dona.
  1864
 • AMHL 101-P500-1937_012.jpg
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Esports
  Futbol
  Guerra Civil
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  El Centre d’Esports de L’Hospitalet va convidar l’alcalde a assistir a un partit de futbol amb finalitats benèfiques el 18 de desembre de 1937. Els diners recaptats havien de ser destinats per ajudar els combatents republicans que lluitaven al front. El president del Centre d’Esports era Joan Marsol i Ricart, i el partit havia de tenir lloc al camp de La Remunta.
  1937
 • AMHL_101_V100_1810_SN_1.pdf
  Conflictes
  Guerra del Francès
  Seguretat i defensa
  En aquest document el corregidor de Barcelona J. Pujols, reclamant l'entrega dels productes acordats que s'han de lliurar per l'abastiment de l'Exèrcit Francés i que l'Ajuntament de l'Hospitalet no ha entregat encara per motiu del temps plujós que feia. Com ja havien passat les pluges i fa un temps sec, el corregidor demana que es faci aviat aquesta entrega al govern francès com
  1810
 • AMHL_101_K100_1811_334_1.pdf
  Conflictes
  Guerra del Francès
  Seguretat i defensa
  En aquest document del 19 de juny de 1811, en plena guerra del francès (1808-1814) el General Josep Manso i Solà (1785-1863), tinent general de l'exèrcit reial en els regnats de Ferran VII i Isabel II, envia a la Justícia de l'Hospitalet una relació d'homes que han de ser jutjats per desertors i traïdors al Rei.
  1811
 • AMHL 101-X210-1843_08.pdf
  Conflictes
  Seguretat i defensa
  Fortificació de l'Hospitalet de 1937
  Guerres carlistes
  Subhasta de la fortificació
  Cuartel de l'Hospitalet
  A les actes del ple de 1837 apareixen diverses referències a fortificar L’Hospitalet per a protegir-se dels atacs de les partides carlines. En aquest document de 17 de desembre de 1843 es fa constar el resultat d’una “subasta de la fortificación”. Els millors postors havien d’enderrocar “todo lo que sea fortificación” i tornar al seu estat original “las paredes de edificios sobre los cuales estaban edificados los Fuertes.” La persona que guanyava la subhasta quedava com a propietari de “los ladrillos piedras herramientas maderas y demas que constituyan el fuerte el dia del remate.” Es van subhastar els forts de “Casa Arús, el de Casa Molinas, el de Casa Prats y el del Cuartel”. També es van rematar les portes de la fortificació que estaven dipositades als baixos de la casa consistorial. Transcripció del document: "Pueblo del Hospitalet Subasta de la Fortificación Taba para la subasta de la fortificación de éste pueblo bajo los pactos y las condiciones siguientes: 1º Sépase que ésta subasta se librarà a favor del más beneficioso postor. 2º Será obligación de éste el derribo de todo lo que sea fortificación. 3º Será asimismo de su obligación el reponer en el estado en que estaba antes de hacerse la fortificación las paredes de edificios sobre los cuales estaban edificados los Fuertes. 4º Los Fuertes que se subastarán son llamados el de Casa Arús, el de Casa Molinas, el de Casa Prats y el del Cuartel. 5º Sepa la persona a favor de la cual quedare rematado que seran de su propiedad los ladrillos, piedras herramientas, maderas y demàs que constituyan el fuerte el dia del remate. 6º Sépase que el precio del fuerte de Casa Arús es de............ reales de vellón, el de Casa Molinas...........reales de vellón, el de Casa Prats...............reales de vellón y el del cuartel..............reales de vellón. 7º Sépase que estos preciós son lo que se considera valen los Fuertes en particular y que es el mismo precio que por ellos pueden ofrecer los licitadores. 8º Sépase que así mismo se remataran las puertas que eran de la fortificación de cada pueblo y que están depositades en los bajos de ésta Casa Consistorial no pudiendo bajar su precio de.................reales de vellón. 9º Los Fuertes se subastarán uno por uno y no juntos. 10º Sépase que el precio debe consistir en dinero de oro u plata y no se admitirá ninguna classe de papel moneda. 11º Sepa el comprador que deberá satisfacer los derechos del secretario y del pregonero. Y con estos pactos y no sin e llos, diga quien quiera, que se librará a favor del mejor postor. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 D.A. del A.L. José Roca Secretario interino El fuerte de Casa Molinas fue rematada en el dia de la fecha a favor de Antonio Barba y Gavarró por el precio de 23 reales de vellón. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino Del fuerte de Casa Prats se ha ofrecido la postura de de 320 reales de vellón por José Barb y Gavarró. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino Del de Casa Arús José Barba y Gavarró ha ofrecido 320 reales de vellón. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino Del fuerte del cuartel ha ofrecido José Barba y Gavarró 427 reales de vellón. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino De las puertas ha ofrecido José Ferrer la postura de 320 reales de vellón Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino Los Fuertes de Casa Arús y de Casa Prats y el del Cuartel quedan rematados los primeros por 320 reales de vellón cada uno y el último por el de 427 a favor de José Barba y Gavarró por no haberse presentado postura más ventajosa. Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino Las puertas han sido rematades a favor de de José Ferrer por el precio de 320 reales de vellón por no haberse presentado major postor Hospitalet, 17 de diciembre de 1843 José Roca Secretario interino"
  1843
 • AMHL_101_K100-1921_08_001.pdf
  Conflictes
  Militars
  Seguretat i defensa
  En aquest comunicat el comandant del Regiment d'Infanteria de Melilla núm. 59 respon la petició de notícies sobre Enrique Ubasos que el seu pare Benito havia fet. En la contestació s'informa que el passat 22 de juliol el sergent Enrique Ubasos estava al campament de Dar Quebdani amb la seva Companyia, i que des d'aquest data s'ignora la seva localització i suposen que ha estat capturat.
  1921
 • AMHL_101_E130_00064_1940_4.pdf
  Associacions i entitats
  Conflictes
  Guerra Civil
  Junta de Defensa Passiva de l'Hospitalet
  Polítiques
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
  1940
 • AMHL_ 101_C310_1939_004_01.pdf
  Conflictes
  Correspondència
  Guerra Civil
  Informació i comunicació
  Seguretat i defensa
  1939
 • AMHL 101_V100_1939_006_001.pdf
  Conflictes
  Correspondència
  Guerra Civil
  Informació i comunicació
  Seguretat i defensa
  1939
 • AMHL 101-OV_2015_03.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Refugis antiaeris
  Seguretat i defensa
  Recull de portades dels expedients de refugis de la Guerra Civil aparegudes com a contraportada d'expedients de llicències d'obra de 1935
  1938
 • AMHL_101_U441_1938_025_1.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
 • AMHL_101_K120_1938_Oficis de guerra_S_001.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_K120_1938_Oficis de guerra_DF_001.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1937
 • AMHL_101_K120_1938_Oficis de guerra_AB_003.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_K120_1938_Oficis de guerra_AB_002.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_K120_1938_Oficis de guerra_AB_001.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_K100_1937_050_2.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1937
 • AMHL_901_024_1938_001.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_V100_1937_061_1.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1937
 • AMHL_101_V100_1938_023_1.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938
 • AMHL_101_V100_1937_063_3.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Postals
  Seguretat i defensa
  1937
 • AMHL_101_V100_1936_059_2.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Postals
  Seguretat i defensa
  1936
 • AMHL_101_K300_1939_003_1.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1939
 • AMHL_101_K100_1938_010_5.pdf
  Conflictes
  Guerra Civil
  Seguretat i defensa
  1938