• AMHL_101_M100_1934_041_001.pdf
  Associacions i entitats
  Cinema Romero
  Confederación Nacional de Trabajadores - CNT
  Cultura
  Equipaments culturals
  Mítings
  Oficis i ocupacions
  Polítics
  Sindicals
  Nota policial on se citen els diferents assumptes tractats per Montseny en el seu discurs del 26 de setembre de 1934 al Cine Romero: història de l'anarquisme, autors destacats, veritable significat de l'anarquisme, el comunisme llibertari i Ucraïna, el comunisme llibertari i la II República i la importància dels sindicats. S'observa també un segell on se cita a la Comissaria de l'Hospitalet i la Comissaria General d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya.
  1934
 • AMHL_101_J210_Cens Patronal i Obrer_19231109.pdf
  Activitats econòmiques
  Censos
  Indústries
  Oficis i ocupacions
  Població
  Política i administració pública
  Cens patronal i obrer de l'any 1923 de la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball, Comerç i Industria, d'acord a les prescripcions del Real Decret de 3 de Novembre de 1922.
  1923
 • AMHL_101_T710_1880_01_001.pdf
  Oficis i ocupacions
  Funcionaris
  Política i administració pública
  Bombers
  Cossos de seguretat
  Seguretat i defensa
  Reglament que estableix l'organització de la secció de bombers de l'Hospitalet de Llobregat. Conté les següents seccions: - Organització (artícles 1-3) - Deures (artícles 4-9) - Senyals i operacions (artícles 10 i 11) - Recompenses (artícles 12-14) - Recompenses extraordinàries (artícles 15 i 16) - Adiccional
  1880
 • AMHL_101_P310_1972_01.pdf
  Cultura
  Història
  Memòria Històrica
  Artesania
  Educació
  Alumnes
  Escoles
  Oficis i ocupacions
  Patrimoni
  Patrimoni documental
  Infants
  Vida quotidiana
  Museu de l'Hospitalet
  L'any 1972 la Ponència de Cultura organitza un concurs entre les escoles de la ciutat amb l'objectiu de fomentar la cerca d'objectes i documents amb valor històric destinats al futur Museu d'Història de la Ciutat que estava a prop d'inaugurar-se. Els premiats van ser: 1er permi de 2.000 pessetes i diploma per a Mercedes Jutglà, alumna de l’escola Graduada Parroquial Sta. Eulàlia, per la donació d’una bandera del “Gremio de Albañiles” de 1853 2n premi de 1.000 pessetes i diploma per a Mercedes Vidal Casas, alumna de l’Escola Patufet-Sant Jordi, per la donació d’un document del segle XVI (testament de Gabriel Roig) i altre del segle XVII (testament d’Antoni Noviola) 3er premi de 500 pessetes i diploma pels següents nens i nenes: - Francisco Leyva, alumne de l’escola Graduada Parroquial Sta. Eulàlia per la donació d’un floret - Germans Claparols, alumnes de l’escola Graduada Parroquial Sta. Eulàlia, per la donació d’unes mordasses per a ferrar cavalls - Carmen Jordà, alumna de l’acadèmia Sant Jordi per la donació d’un escalfa llits i un quadre de la vida - Jorge Caparrós Vidal, alumne de les Escoles Nacionals del carrer Joan Maragall per la donació d’una campana de vidre Només s'han digitalitzat de tot l'expedient les bases del concurs, el dictamen del Tinent d’Alcalde-Ponent de Cultura i la resolució del jurat
  1972
 • AMHL_101_Q300_1926_01.pdf
  Indústries
  Oficis i ocupacions
  Reglament de treball de la fàbrica de mantes de llana i cotó de J. Argente Soriano
  1926
 • AMHL_101_Q300_1924_01.pdf
  Indústries
  Oficis i ocupacions
  Reglament per al règim interior de la fàbrica de Blanqueig, Tints i Aprestos, d'Auxiliar Téxtil Algodonera. S.A.
  1924
 • AMHL_101_T710_1880_01_002.pdf
  Oficis i ocupacions
  Funcionaris
  Política i administració pública
  Bombers
  Cossos de seguretat
  Seguretat i defensa
  Taula de senyals de la secció de bombers
  1880
 • AMHL_101_T710_1880_01_003.pdf
  Oficis i ocupacions
  Funcionaris
  Política i administració pública
  Bombers
  Cossos de seguretat
  Seguretat i defensa
  Llista de la inscripció de bombers amb les dades: nom, professió, estat civil, edat i adreça
 • AMHL_101_P100_1968_07_001.pdf
  Educació
  Família
  Llar
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Vida quotidiana
  Carta del mestre Miguel Villamayor González, que ha estat destinat a l'Hospitalet de Llobregat, demanant informació sobre habitatges
  1968
 • AMHL_101_P410_1936_007.pdf
  Biblioteca municipal
  Bibliotecaris
  Biblioteques
  Cultura
  Equipaments culturals
  Lletres
  Llibres
  Oficis i ocupacions
  La Biblioteca Municipal havia estat inaugurada pel President Macià i es trobava davant de l'Ajuntament. En aquest informe podem veure el recompte d'homes, dones, nens i nenes que havien acudit a la biblioteca, i també les estadístiques sobre els tipus de llibres consultats.
  1935
 • AMHL 101-U440-1937_039.jpg
  Alumnes
  Correspondència històrica
  Educació
  Escoles
  Formació
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Les alumnes de l’Escola Nacional 27 del carrer Fermín Galán enviaven aquesta nota a l’alcalde perquè volien que la seva mestra fos la Maria Viladrich, o que almenys els hi posessin una mestra fixa, ja que darrerament canviaven de professora molt sovint i “d’aquesta manera no aprenien res”. El text ve acompanyat del segell de l’escola i ve signat per les nenes de la classe.
  1937
 • AMHL 862-1-5-072820-10.pdf
  Oficis i ocupacions
  Religiosos
  2011
 • Francesc_Batallé.pdf
  Educació
  Formació
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Manuscrit del mestre i pedagog Francesc Batallé i Aragonès, que sota el títol "La nueva educación" fa menció al deficient sistema educactiu estatal i es planteja com educar de la millor manera als infants. Parla de l'educació activa, basant-se amb altres pedagogs com Dewey, Kerstchensteiner, M.Claparède, Montessori, Bousinet, Decróly.... Francesc Batallé i Aragonès (1906-1983) va ser un mestre dedicat tota la seva vida a l'ensenyament amb unes arrels educatives que venien de la tradició de l'escola catalana que neix amb la Segona República. Durant 40 anys va ser docent a L'Hospitalet, primer de l'escola del Centre Catòlic i després de l'acadèmia Sant Jordi.
  1940
 • AMHL 101-E-E100-1892_24.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Escombriaires
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  En aquesta carta un grup d'escombriaires arribats de Barcelona i ubicats, per designació de les autoritats, sota les bòbiles de Collblanc, es queixen de l'intrusisme d'un altre grup de gent gallega que fan tasques d'escombriaires. Justifiquen que ells s'han construït les seves cases d'obra, les han pintades i tenen cura de la zona perquè estigui neta i sense mals olors i que en canvi els altres viuen a dues passes en la brutícia, en barraques i a més a més la seva conducta és dolenta. Demanen a l'Ajuntament que els posin condicions d'higiene i de moralitat o que els eradiquin de la zona. Signa la carta la comissió d'escombriaires.
  1908
 • 1938_002 Trasllat de mestres per la guerra.jpg
  Correspondència històrica
  Educació
  Escoles
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  El Negociat d’Ensenyament del Departament de Cultura de la Generalitat va enviar aquest llistat de mestres que havien estat traslladades degut a l’ocupació de Lleida per part de les forces franquistes. Les mestres Teresa Esteve i Serra, Teresa Florensa i Bea i Anna Maria Cid i Letamendi van ser destinades a centres escolars de l’Hospitalet.
  1938
 • AMHL 101-U310-1937_018.jpg
  Aviadors
  Bans i edictes
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Guerra Civil
  Oficis i ocupacions
  Persones
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  L’hospitalenc Antoni Blanch era un soldat aviador que a l’inici de la Guerra Civil es trobava destinat al Marroc. Juntament amb un mecànic, va desertar del bàndol franquista i va fugir en avió per incorporar-se a les forces republicanes. Aquesta gesta el va fer molt famós i va ser proclamat un heroi de la República. El 1937 però, Antoni Blanch va morir en un combat aeri prop de Madrid. Per aquest motiu l’Ajuntament li va retre aquest últim homenatge.
  1937
 • AMHL 101-U320-1933_031.jpg
  Correspondència històrica
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Polítics
  La nit de Nadal de 1933 va morir Francesc Macià, el primer president de la Generalitat recuperada. Tenia 74 anys i l’acte del seu enterrament va ser multitudinari. En aquesta breu nota el president del Parlament, Joan Casanovas, comunicava el succés a l’alcalde de l’Hospitalet, que en aquells moments era Josep Muntané i Almirall. El mateix Casanovas ocupà el càrrec de president interí fins que l’1 de gener de 1934 el Parlament escollí per majoria absoluta com a nou president a Lluís Companys.
  1933
 • AMHL 101-U330-1931_035.jpg
  Aviadors
  Avions
  Correspondència històrica
  Informació i comunicació
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Transports
  Aquest cartell anuncia la celebració del concurs d’aviació de Cardedeu de 1931. Hi va participar la primera catalana que fou pilot d’avió: Pepa Colomer. Amb 18 anys recentment complerts era indubtablement la cap de cartell del concurs. El president Macià també hi assistí. Posteriorment, durant la Guerra Civil, Colomer es dedicà a fer classes de vol pels joves pilots.
  1931
 • AMHL 101-M240-1866_12.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Alumnes
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Educació
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  Treballadors municipals
  L’Ajuntament informava al Jutge de Primera Instància (que estava a Sant Feliu de Llobregat) que decidia suspendre les diligències iniciades per les “lesions o contusions” causades pel mestre Joan Baptista Madorell al nen Boi Valls. Els motius per arxivar el cas sense cap mena de càstig pel mestre eren senzillament que el metge va diagnosticar que el menor ja estava curat, que ja feia tres dies que sortia de casa i que s’havia traslladat a un altre poble. Problema resolt.
  1866
 • AMHL 101-W400-1859_01.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Educació
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  Treballadors municipals
  Fèlix Artau, mestre de l’escola municipal, escrivia aquesta reclamació a l’Ajuntament de l’Hospitalet. Ho feia per queixar-se del pobre sou que rebien tan ell com altres treballadors municipals (entre ells l’ajudant del mestre i l’agutzil). A més, també denuncia que ni tan sols poden “gaudir relativament del seu mesquí sou” perquè el consistori acumula mesos de retard a l’hora de pagar-lo. El mestre acaba la sol·licitud tot advertint que si la corporació municipal no respon a la seva reclamació els treballadors acudiran a una autoritat superior per manifestar la seva queixa. Sens dubte aquest document corrobora la dita popular “passar més gana que un mestre d’escola”.
  1859
 • AMHL 101-W400-1861_01.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectes
  Arquitectura i urbanisme
  Correspondència històrica
  Edificis
  Educació
  Escoles
  Obres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Projectes urbanístics
  En aquest document Joan Soler i Mestres fa el recompte dels honoraris que ha de cobrar per la seva feina com a arquitecte municipal entre gener i juny de 1860 (tot i que l’escrit és de setembre de 1861). D’aquesta manera podem saber quines obres públiques es duien a terme o es projectaven a l’Hospitalet durant els primers mesos de 1860: l’anivellament de la Riera de la Creu, el projecte de portar aigua potable a la població i l’habilitació d’un edifici del carrer major com a escola i com a casa per a la mestra.
  1861
 • AMHL 101-W220-1931_045.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Cossos de seguretat
  Guàrdia Urbana
  Guerra Civil
  Homes
  Oficis i ocupacions
  Periodistes
  Persones
  Policia local
  Política i administració pública
  Polítics
  Seguretat i defensa
  Josep Suñol i Garriga, diputat a les Corts, recomanava a Josep Torelló com a guàrdia urbà de l’Hospitalet. Suñol també era director del diari “La Rambla”, el qual anunciava els resultats del Barça just davant de la Font de Canaletes de Barcelona, originant així el costum dels aficionats culers de celebrar els triomfs del seu equip en aquest indret. Més endavant, el 1935, Suñol va ser escollit com a president del FC Barcelona. Al començar la Guerra Civil, Suñol va viatjar al front de Madrid per animar els combatents republicans. Allà però, va ser capturat i assassinat pels militars rebels. Encara avui dia es desconeix on es troben les seves restes.
  1931
 • AMHL 101-U320-1825_10.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Bans i edictes
  Correspondència històrica
  Educació
  Mestres
  Oficis i ocupacions
  Política i administració pública
  Aquest document correspon a les ordres enviades a tots els municipis de Catalunya per la Junta d’Inspecció d’Escoles del Principat. Es tracta d’ordres reials i de disposicions promulgades per la Reial Junta Superior d’Inspecció d’Escoles del Regne. Tracten sobre l’anomenada “purificació” dels mestres de primeres lletres. És a dir, per assegurar el retorn de l’absolutisme, Ferran VII va ordenar que es depuressin tots aquells individus que havien rebut el títol de mestre durant el període de govern constitucional (1820-1823). Pel bé de la Monarquia i de l’Església, calia evitar l’ensenyament i la difusió de les idees liberals.
  1825