• AMHL 101_Actes del Ple_19931007_IN.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19931007_DLtancament.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930713_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930701_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930701_IN.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930701_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930603_OR.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930506_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930401_DL.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930401_IN.pdf
  Actes del Ple Municipal
  Ple municipal
  Política i administració pública
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930304_OR.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930305_DL.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930305_IN.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930306_DL.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930207_DL.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930206_DL.pdf
  "Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal"
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930206_IN.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930205_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930204_IN.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Índex del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMHL 101_Actes del Ple_19930204_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1993
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230919_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Relació de comptes - Recaptació arbitris escorxador agost - Compra de capot per al sereno de Sta. Eulàlia - Subhasta obres coberta mercat Centre - Petició de José Graells li sigui abonat el 50% cost reconstrucció vorera - Queixa d’Andrés Masó sobre funcionament indústria Mutual Elèctrica - Permís a José Coll per urbanitzar uns terrenys - Permís aAntonio Campamá per instal·lar motor elèctrics - Permís a José Climent per construir una casa - Permís a Francisco Pujol per construir unes casetes - Permís a José Aragonés per construir una casa - Permís a Antonia Cabané per fer reforma i construir un pis - Permís a Enrique Roda per construir 2 cases - Permís a Francisco Herrero per construir un pis - Permís a Joaquina Gómez per construir una casa - Permís a José Gomez per construir una casa - Permís a Jaime Mayol per obres de reforma - Modificació rasant C. Llobregat - Liquidació recaptacions mercat Collblanc - Abonament a José Ma. Bosch del 50% reconstrucció voreres - Venda objectes sobrants reforma Casa Consistorial - Gestions per cobrir regadora Canal Infanta Pge. Torrassa
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230912_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Permís a Cristobal Deu per construir casa i cobert - Permís a Justo Oliveras per ampliar uns coberts - Permís a José Guixá per construir un magatzem i coberts
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230924_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230917_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230926_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Permís a Luís Pallás per construir una casa - Permís a Enrique Vilardosa per construir una casa - Permís a Joaquin Munell per construir una casa - Permís a Juan Sanmartí per construir una casa - Permís a Dolores Martí per construir una casa - Permís a Luís Abadal per construir uns coberts
  1923