Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • 1939-09-08_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1939
 • AMHL_101_U400_1931_002.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Associacions i entitats
  Correspondència històrica
  Indústries
  Política i administració pública
  Robatoris
  Seguretat i defensa
  Solidaritat
  Expedient que es va crear a partir de la creació d'una subscripció popular, promoguda per l'Ajuntament de l'Hospitalet, que tenia l'objectiu de premiar la detenció dels autors de l'atracament i l'assassinat de la propietària d'un estanc de la ciutat, situat al carrer Laureà Miró, 15 (l'actual carrer Major). La majoria són cartes adreçades a l'Ajuntament, on s'especifica la quantitat de diners que les empreses o els particulars donaran de manera voluntària. Un dels documents és una carta enviada des del Govern Militar de la província de Cadis, que comunica la detenció de dos homes que, suposadament, haurien estat els autors dels fets.
  1931
 • AMLH 101_Actes del Ple_18681019_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple. El dia 19 d'octubre de 1868, la Junta Revolucionaria definitiva de l'Hospitalet, presidida per Pau Mitjans, decideix l'enderrocament total, iniciat per la població els dies anteriors amb motiu de l'esclat de la revolució, de la tanca perimetral de l'Hort de la Rectoria un cop confirmat que el Rector no posseeix cap document que acrediti l'Església com a propietària d'aquell terreny, per tractar-se una necessitat dels habitants del poble, llargament demandada, el comptar amb una plaça pública a la vila, necessitat que es justifica d'aquesta manera: "El ornato de la población lo exige; la conciencia lo inspira y la comodidad para el mercado público lo espera con ansiedad". Es procedeix doncs, a l'enderroc i a la creació d'aquesta Plaça que la Junta decidirà, pocs dies després, batejar amb el nom de "Plaza de la Libertad". Signen els membres de la Junta Revolucionària i dona fe el Secretari Manuel Jioncs.
  1868
 • AMLH 101_Actes del Ple_18681008_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Poc després de l'èxit de "La Gloriosa", la revolució liberal de setembre de 1868 que va comportar el derrocament i exili de la reina Isabel II, aquesta diligència del Secretari Municipal, Domènec Badia, ens informa que, essent destituït l'Ajuntament el dia 8 d'octubre de 1868 per ordre superior d'un delegat de la Diputació de Barcelona, queda clos aquí el llibre d'Acords de l'Administració Municipal passada i fa entrega del llibre d'actes. El dia 12 de novembre, la Junta Revolucionaria definitiva de l'Hospitalet, presidida per Pau Mitjans, decideix enllestir l'acord pres en la reunió d'aquesta del dia 19 d'octubre relatiu a l'enderrocament de la tanca de l'hort de la Rectoria, un cop confirmat que el Rector no posseeix cap document que acrediti l'Església com a propietària d'aquell terreny, per tractar-se una necessitat dels habitants del poble, llargament demandada, el fet de poder comptar amb una plaça pública a la vila per poder muntar allà el mercat setmanal, que la Junta decideix batejar amb el nom de "Plaza de la Libertad".
  1868
 • AMLH 101_Actes del Ple_18681112_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Actes de sessions ordinàries del Ple. La diligència signada pel Secretari municipal Domingo Badia Sisó deixa constància de la destitució de l'administració municipal presidida per l'alcalde Antoni Parera i Codina el dia 8 d'octubre de 1868 per ordre d'un delegat de la Diputació de Barcelona, a qui aquest va haver d'entregar el llibre d'Actes. Reunida la Junta Revolucionària de l'Hospitalet sorgida de la revolució de setembre de 1868, presidida per Pau Mitjans, es decideix, donat el fet de la necessitat que té la vila de comptar amb una plaça pública i donat també el fet que el mes anterior quan va esclatar la revolució una gran quantitat d'hospitalencs van començar a enderrocar les tanques de l'anomenat Hort de la Rectoria per fer servir aquell espai com a plaça pública i donat, finalment, que el Rector de la parròquia no posseeix cap document que acrediti l'Església com a propietària d'aquell espai, es decideix, per part de la Junta Revolucionària, finalitzar doncs aquell enderroc de la tanca que rodeja l'esmentat hort per tal de crear allà efectivament una plaça pública que serà anomenada Plaza de la Libertat, lloc on es desplacen en finalitzar la reunió, com ens explica el secretari interí escollit per donar fe d'aquella reunió, tots els membres de la Junta: Pau Mitjans, Modest Bou, Josep Martí, Francesc Piera, Josep Diví, Jaume Codina, Vicens Montserrat, Antoni Escudé, Rafael Vidal, Pere Norta i Josep Piera.
  1868
 • AMLH 101_Actes del Ple_18690410_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple. El Secretari Manuel Jioncs explica que l'alcalde Rafael Casas proposa l'ampliació de la Junta d'Instrucció Pública fins a nou vocals, ja que així ho permeten les disposicions del govern provisional de l'Estat.
  1869
 • AMHL 101-U150-1869_01.pdf
  Actes oficials
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Militars
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  El general Baldomero Espartero (1793-1879) va ser regent d’Espanya durant la minoria d’edat d’Isabel II (1840-1843). Va ser un dels militars i polítics espanyols més rellevants del segle XIX. Durant la seva regència, degut a la crisi de la indústria cotonera, va haver-hi un aixecament popular a la ciutat de Barcelona al novembre de 1842. Espartero va resoldre la situació amb un bombardeig indiscriminat sobre la ciutat, afirmant que per al bé d'Espanya era convenient bombardejar Barcelona almenys un cop cada 50 anys. Tot i això cal dir que el vell general gaudia de fama i reconeixement entre molts sectors de la societat. Quan el setembre de 1868 va triomfar la revolució, posteriorment anomenada "La Gloriosa", que va provocar l’expulsió del tro d'Espanya de la dinastia borbònica, alguns van reclamar-lo perquè tornés al govern d’Espanya. De fet, el general Joan Prim i Prats li proposà si acceptava el tro d’Espanya. Però Espartero, que vivia a Logroño i ja portava anys retirat de la política, va refusar l’oferta de ser rei. A l’Hospitalet, l’alcalde Rafael Casas, sorgit de les primeres eleccions amb sufragi universal masculí, va organitzar un homenatge a la seva figura fent plantar l'Arbre de la Llibertat en honor seu el dia 27 de febrer de 1869, dia de l'onomàstica i també dia de l'aniversari d'Espartero, que feia llavors 76 anys. Poc després de la seva mort l'Ajuntament va dedicar-li, el 24 de juliol de 1883, un carrer a la vila que porta el nom d'un dels títols que ostentava el general Espartero: Príncep de Bergara. Aquí veiem digitalitzada la carta d’agraïment que va fer arribar a l'Ajuntament de l'Hospitalet el general Baldomero d’Espartero, signada per ell mateix el 6 de març de 1869 que es conserva a l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet, en la que es declara profundament emocionat per aquest reconeixement i fa una defensa dels valors liberals que el van animar sempre.
  1869
 • AMLH 101_Actes del Ple_18690306_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Actes oficials
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Bans i edictes
  Plantació Arbre de la Llibertat
  Acta de sessió ordinària del Ple. En aquesta Acta, el Secretari de l'ajuntament Manuel Jioncs explica que el consistori, reunit en sessió pública ordinària i presidit per l'alcalde popular Rafael Casas, havent decidit plantar aquell dia, dia de l'onomàstica del general Baldomero Espartero, que feia aquell 27 de febrer 76 anys, l'Arbre de la Llibertat a la villa, havia tingut lloc una festa popular improvisada en el seu honor, motiu pel qual es decideix escriure un relat explicant aquest fet al general Espartero, que va agraïr uns dies després aquest acte mitjançant una carta, que conservem a l'Arxiu. Van assistir a aquesta reunió els regidors següents: Josep Diví, Jaume Bou, Isidre Escudé, Josep Piera, Francesc Prats, Joan Batllori, Vicens Montserrat, Josep Casas i Francesc Piera.
  1869
 • AMLH 101_Actes del Ple_18681019_OR_01.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple. Poc després de l'èxit de "La Gloriosa", la revolució liberal de setembre de 1868 que va comportar el derrocament i exili de la reina Isabel II, Manuel Jioncs i Solà, secretari de l'Ajuntament Popular de l'Hospitalet, certifica que, entre els documents dipositats per la Junta Revolucionària de l'Hospitalet a la Secretaria hi ha l'Acta de la Reunió d'aquesta Junta, presidida per Pau Mitjans, el 19 d'octubre, que transcriu. En ella la Junta ordena l'enderroc de la tanca de l'hort de la rectoria, com la població exigeix, amb el fi de "procurar vida, lustre y sanidad a esta villa" i crear allà una plaça pública.
  1868
 • AMHL 101-P500-1937_012.jpg
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Esports
  Futbol
  Guerra Civil
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  El Centre d’Esports de L’Hospitalet va convidar l’alcalde a assistir a un partit de futbol amb finalitats benèfiques el 18 de desembre de 1937. Els diners recaptats havien de ser destinats per ajudar els combatents republicans que lluitaven al front. El president del Centre d’Esports era Joan Marsol i Ricart, i el partit havia de tenir lloc al camp de La Remunta.
  1937
 • AMHL 101-P500-1932_002.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Associacions i entitats
  Athlètic Bàsket Júniors
  Bàsquet
  Club Baloncesto Hospitalet
  Competicions
  Correspondència històrica
  Esportives
  Esports
  Política i administració pública
  Manel Pena Orpinell, president del club Athlètic Bàsket Júniors, explica que l'equip jugarà el Campionat de Catalunya i que la Federació Catalana de Bàsquet els obliga a que hi hagi policia durant els partits que juguin al seu camp de la Rambla Just Oliveras. Les dates dels partits són: 11 de desembre de 1932, 8 i 22 de gener del 1933, 5 de febrer, 5 i 19 de març i 2 i 16 d'abril. Aquest club de bàsquet s’acabava de crear i és el que, després de la Guerra Civil, va passar a anomenar-se Club de Bàsquet L’Hospitalet.
  1932
 • AMHL_101_sXVIII_c_07.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  Document del 4 de febrer de 1727 del notari de Barcelona Joan Bonaventura Olzina i Cabanes en el que dona fe de la Concordia feta, i signada per, i entre els Regidors de la parròquia i terme de Sta. Eulàlia de Provençana, alies del Hospitalet, Bisbat de Barcelona, d'una part, i Miquel Oliveres de la Torre pagès de la mateixa parròquia, de part altre.
  1736
 • AMHL 101_sXVIII_c_11_04_01.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Finances municipals
  Política i administració pública
  En aquest document del 27 de desembre de 1736 en Josep Barnés i Mora, Capità General de Catalunya explica als regidors de l'Ajuntament de l'Hospitalet que el tinent del Rei i corregidor de Barcelona Juan de Carbajal li sol·licita 230 planters d'albers blancs per plantar el que manquen a l'albereda de la muralla de Mar de Barcelona, raó que el mou a cercar entre els municipis veïns a Barcelona aquest tipus d'arbres. Informa que el poble de l'Hospitalet ha de proporcionar 80 exemplars d'aquests planters, que traslladaran amb cura en carros fins al portal de Sant Antoni, on els entregaran als hortelans destacats allà, que els esperen per plantar-los.
  1728
 • AMHL 101_sXVIII_finances_c_10_01.pdf
  Activitats econòmiques
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Finances
  Finances municipals
  Política i administració pública
  Francesc Batllori 1721, Llibre de notes del Comú del poble de l'Hospitalet des d'abril de 1721, essent regidors Josep Mestres, Diego Llopis, Anton Gaià i Pau Rius, al 25 de setembre de 1725.
  1721
 • AMHL 101_sXVIII_c_11_01.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Finances municipals
  Política i administració pública
  Llibre d'Ordres i Actes del Comú de l'Hospitalet des de 1769 a 1811
  1769
 • AMHL 101-U320-1826_.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Bans i edictes
  Correspondència històrica
  Cultura
  Informació i comunicació
  Lletres
  Llibres
  Política i administració pública
  El 29 de gener de 1826 el Comte de Villemur, Governador de Barcelona, va enviar una ordre del Consell Reial a tots els pobles del seu corregiment. Arran de l’avís de l’ambaixador espanyol a França, el Consell Reial prohibia a Espanya una sèrie de llibres considerats “obscenos revolucionarios o impíos” que s’editaven a París i arribaven a la península. En aquesta ordre s’incloïa un llistat de les obres il·legals que intentaven passar desapercebudes portant títols que semblessin inofensius, com per exemple, la "Vida de San Alejandro", sota la qual es publicava l'obra de Jean-Jacques Rousseau "Júlia o la nova Eloisa"; la “Vida de San Marcelino”, que amagava en realitat la perillosa “Filosofia de Voltaire” i la “Vida de Santa Cecília” que amabava l’obra de Goethe “Werther” o la "Vida de San Esteban", sota la qual s'editava la novela "La Religiosa" de l'enciclopedista Denis Diderot.
  1826
 • AMHL 101-U320-1825_13.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Bans i edictes
  Correspondència històrica
  Informació i comunicació
  Política i administració pública
  Robatoris
  Seguretat i defensa
  El 18 de desembre de 1825 va arribar a l’Ajuntament de L’Hospitalet aquesta circular de la Intendència de Policia del Principat signada pel seu responsable Francisco Enríquez. Com es pot observar, tracta sobre la recerca de la banda de lladres que havia assaltat el correu que viatjava de Madrid a Irun, robant un vestit de seda de la Índia brodat en plata que la reina Maria Josepa Amàlia enviava al seu pare (el príncep de Saxònia). Aquesta reina s’havia casat amb Ferran VII quan tenia 16 anys (i ell 35), sent la tercera esposa del monarca espanyol. Igual que les seves dues antecessores, va morir jove i sense donar descendents al tron (el 1829, amb només 25 anys).
  1825
 • AMLH 101_Actes del Ple_18241224_OR.pdf
  Actes del Ple Municipal
  Ple municipal
  Política i administració pública
  Acta de sessió ordinària del Ple de 28 de desembre de 1824, en la que es tracta un contenciós referit a Torre Melina entre el seu nou propietari, l'empresari tèxtil Pedro Keittinger, que vol explotar econòmicament les seves terres i els pagesos de l'entorn, que fan entrar el seus ramats a menjar a la seves terres, provocant danys als conreus, perquè argumenten que hi havia un ban municipal molt antic que així els hi ho permetia des de llavors, fet que provoca moltes discussions entre el nou propietari i els pagesos. S'Adjunta la transcripció d'un memorial presentat pel Sr. Keitinger el dia 9 de desembre al Capità General de Catalunya de llavors, Francisco Bernaldo de Quirós y Mariño de Lobera, VI Marqués de Campo Sagrado, que demana explicacions a l'Ajuntament, demanant explicacions sobre si és certa l'existència d'aquests antics bans i ordenant que es prohibeixi l'entrada franca per part dels pagesos a les mencionades terres amb els seus ramats. Ordena així mateix que es publiqui un Edicte en el que es faci pública aquesta prohibició i s'estableix un règim de multes a executar per part de l'Ajuntament per qui ignori aquesta prohibició. Al marge s'observa una anotació que fa constar, per part de l'Ajuntament, que ignora l'existència d'aquests antics bans del s. XVII així com es deixa constància que l'Edicte del Capità General de Catalunya, rebut el dia 24 de desembre, va ser publicat el dia 30 de desembre Segeix el document amb l'Acta del Ple de 2 de gener de 1825 en la que el Secretari interí Bartomeu Mestres explica que el dia anterior han rebut un ofici de l'Alcalde Major en el que els remet els quatre títols de justicia: Batlle, Procurador, Síndic i Diputat, mitjançant el qual es constitueix un nou Consistori i és nomenat novament Alcalde en Josep Norta i Hugó, que ja havia estat elegit com a alcalde el 1813.
  1824
 • AMLH 101_Actes del Ple_18250607_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple del 1 de maig de 1825 en la que el Secretari interí Bartomeu mestres dona fe que els regidors Joan Enrich, Pere Casas, Salvador Malla i Francesc Casas trien i nomenen Secretari de l'Ajuntament en Rafael Vidal, fabricant de carros de l'Hospitalet, Acta de sessió ordinària del Ple del 7 de juny de 1825 en la que el Secretari Rafael Vidal explica la proposta realitzada per l'arrendador de la carnisseria en la que proposa fer un arrendament per vint anys aportant, el dia de la signatura de l'arrendament, una primera quantitat en metàl·lic per tal que l'Ajuntament pugui pagar i eliminar totalment el deute que té amb els prestadors que van avançar els diners per tal de poder sufragar la despesa que va generar l'empedrat els carrers, fet que permetria poder exonerar els veïns de l'impost municipal de tres sous sobre cada lliura de carn així com lliurar de pagaments el pressupost municipal, proposició que l'Ajuntament accepta i que tramita a l'autoritat competent per tal de la seva aprovació.
  1825
 • AMLH 101_Actes del Ple_18280601_OR_01.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Caixa de les Tres Claus
  Acta de sessió ordinària del Ple del 25 d'agost de 1828 del Secretari Rafael Vidal en la que dona fe de l'inventari formal realitzat de la Caixa de les Tres Claus de l’Ajuntament en presència dels regidors i Síndic procurador de 1827 i dels regidors, alcalde i Síndic procurador de 1828. Explica que dins s’han trobat dos vals; un signat per Juli Bajuls Carreter, en el que s’especifica un import, i l’altre signats pels regidors de 1824 Joan Batllori, Regidor Degà, Joan Gelabert, Jaume Abat i Anton Sala, en el que deixen constància que han tret un altre import de la citada caixa i prometen tornar-la expressament. La Caixa de les Tres Claus eren un tipus de caixes habituals als ajuntaments des del s. XVII i servien per guardar-hi diners o els documents importants del Comú de la vila. Tres membres del govern local en tenien cadascú una clau, i per obrir la caixa calien totes tres. Acta de sessió ordinària del Ple del 1 de juny de 1828 del Secretari Rafael Vidal en la que dona fe del ban emès pel Capità General de Catalunya a favor de Maria Montserrat de Angulo i Agustí en la que es prohibeix a qualsevol persona l’accés a les terres conreades de vinya i de fruiters de la seva propietat situades al terme municipal de l’Hospitalet i, molt concretament, als pagesos amb els seus ramats, i s’estableix un règim de sancions per qui vulneri aquesta prohibició.
  1828
 • AMLH 101_Actes del Ple_18230803_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Liberals i absolutistes
  Acta de sessió ordinària del Ple de 3 d'agost de 1823 en la que el Secretari, Narcís Mercader Sisó, dona fe de que compareixen a l'Ajuntament, el dia 2 d'agost de 1823, per ordre del Comandant d'Armes de l'Hospitalet, que els explica que volia situar vigilants a la zona, els alcaldes de de Sant Boi, Sant Climent, Viladecans, Gavà i El Prat, que acorden, per fer front a aquesta despesa, pagar 5 reals de velló diaris a partir de l'endemà, dia 3, excepte El Prat, que n'haurà de pagar 8 reals diaris.
  1823
 • AMLH 101_Actes del Ple_18270815_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple del 25 de juliol de 1827 del Secretari Tomàs Maneja en el que es tracta de diversos pagaments a realitzar a Francisco Viñals i Jaume Busquet. Acta de sessió ordinària del Ple del 15 d'agost de 1827 del Secretari Tomàs Maneja en el que es tracta de diversos pagaments a realitzar. Acta de sessió ordinària del Ple del 9 de gener de 1828 del Secretari Tomàs Maneja en el que es tracta del sou endarrerit que se li deu al mestre del poble, en Miquel Madorell i del seu pagament.
  1827
 • AMLH 101_Actes del Ple_18261220_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Junta de Comerç de Barcelona
  Subsidi de comerç
  Acta de sessió ordinària del Ple del dia 26 de novembre de 1826 del Secretari Tomàs Maneja, en la que es tracta l'assumpte del repartiment del subsidi de comerç de 1824 per ordre de l'Intendent de la Provincia de Barcelona. No hi ha acord. Acta de sessió ordinària del Ple del dia 20 de desembre de 1826 del Secretari Tomàs Maneja, en la que es tracta novament l'assumpte del repartiment del subsidi de comerç de 1824 per instrucció de la Junta de Comerç. Participen en el repartiment: Francesc Gibert Gaspar Lleonart José Antonio Rovell Juan Prats Acta de sessió ordinària del Ple del dia 4 de gener de 1827 del Secretari Tomàs Maneja, en la que es fa referència a que ha estat nomenat nou alcalde en Pere Costa.
  1826
 • AMLH 101_Actes del Ple_18230726_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Trieni Liberal
  Durant l’ocupació francesa de la península ibèrica, les Corts espanyoles van aprovar a Cadis la Constitució coneguda com la Pepa (anomenada així perquè es va aprovar el dia de Sant Josep). Es tracta de la primera Constitució espanyola de la història, i es caracteritzava pel seu caire liberal, ja que situava la sobirania en la nació i no en el rei. El 1814, quan es va acabar la guerra amb els exèrcits de Napoleó, Ferran VII va abolir la Constitució i va restablir el poder absolut de la monarquia. El 1820, però, el cop del militar progressista Rafael del Riego va permetre que el sector liberal accedís al govern i la Pepa va ser recuperada i implantada. Només va ser vigent durant tres anys (el conegut Trienni Liberal), ja que el 1823 Ferran VII tornà a imposar l’absolutisme gràcies a l’exèrcit francès dels cent-mil fills de Sant Lluís. Riego fou executat i molts liberals van haver d’exiliar-se. El 1820 a l’Hospitalet s’havien celebrat actes de publicació, instauració i jurament del nou ordre constitucional, com així consta en diferents documents conservats a l’Arxiu Municipal (dos certificats i un esborrany). Per contra, en aquesta Acta del LLibre de Resolucions de la sessió ordinària del Ple de 26 de juliol de 1823 el Secretari de l'Ajuntament, Narcís Mercader i Saió deixa constància de l'ordre rebuda, dos dies abans, el dia 24, d'Andrés María de Bassecourt y Burguinio, III Conde de Santa Clara i i baró de Maials, en la que, amb motiu de la fi del trienni liberal, s'ordena que cessin de les seves funcions l'alcalde (llavors el liberal Josep Mestres i Baster) i els seus regidors, i passin a ser-ho els que ja ho eren el primer de març de 1820, essent nomenat novament alcalde Josep Ferrer i Mena, que ja havia estat triat alcalde el 1819.
  1823
 • AMLH 101_Actes del Ple_18241107_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple de 7 de novembre de 1824 en la que, essent Alcalde en Josep Norta, l'Ajuntament decideix ajudar econòmicament a Marinano Margarit Vehí, propietari d'una botiga de queviures que va resultar molt perjudicat durant la lluita entre liberals i absolutistes pel fet d'haver hagut gairebé de regalar el seu vi a les tropes franceses del "Cent Mil Fills de Sant Lluís" instal·lades a l'Hospitalet per lluitar contra els liberals. L' Ajuntament, com a compensació a les seves grans pèrdues econòmiques, i com a agraïment al seu esforç i la seva ajuda al poble, li fa una escriptura notarial de reconeixement de deute i es decideix pagar-li una quantitat anualment. Aquest exèrcit francès, comandat per Luis Antonio de Borbón, duc d'Ângulème, va entrar a Espanya per socòrrer Ferran VII en la seva lluita contra els liberals. Des d'abril de 1823, quan entrava l’exèrcit francès a Catalunya, i fins al final de setembre, no va aconseguir de fer-se amb el domini de la major part del territori català i aïllar completament els pocs reductes liberals que quedaven, com el de l'Hospitalet, sotmetent-los a setge. A Barcelona el setge durà quatre mesos (del 10 de juliol al 4 de novembre de 1823) i no va ser fins al final d’octubre, quan el règim constitucional ja havia desaparegut de la resta del país, que la ciutat es rendí a les tropes franceses.
  1824