Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL 101-J310-1836_03.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Eleccions
  Eleccions municipals
  Política i administració pública
  Des de 1812 es va instaurar a Espanya el sufragi censatari. Això volia dir que a les eleccions només podien votar els homes majors de 25 anys que tinguessin una renda mínima establerta per llei. A més, a les eleccions només si podien presentar els homes que complissin aquests requisits i que a més sabessin llegir i escriure. Aquest llistat correspon segurament als homes que podien presentar-se a les eleccions de 1837. Com es pot observar només 13 homes tenien dret a ser representants públics.
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370515_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370723_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370921_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370926_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370131_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370127_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370220_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370115_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370601_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370611_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370509_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370401_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370626 ActaE.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370615_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370625 ActaE.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370622_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370712_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370713_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370708_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370627_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370912_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370709_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370716_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837
 • AMLH 101_Actes del Ple_18370824_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1837