Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL 101-C410-1862_07.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Arquitectura i urbanisme
  Carrers
  Cartografia
  Correspondència històrica
  Plànols
  Política i administració pública
  Rieres
  El 1862 Joan Aldavert va construir una fàbrica al costat del Torrent Gornal, davant de la carretera que anava cap a Sant Boi de Llobregat. El Torrent Gornal era una riera que transcorria més enllà de l’avinguda que avui porta el seu nom. Per això, antigament, carrers com els de Rosalía de Castro i Juan Ramon Jiménez van ser anomenats Torrent Gornal. A l’Arxiu conservem plànols de la fàbrica i també aquest dibuix de l’arquitecte Joan Soler i Cortina sobre una sèrie de travessers que es volien construir al camí del Torrent Gornal per tal d’alleugerir el pendent.
  1862
 • Estat de les societats de socors mutus.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Associacions i entitats
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  Salut i assistencials
  Aquest document és una còpia dels formularis que l'Ajuntament havia de fer arribar al Governador de la Província per informar-lo de quines societats de socors mutus existien a l'Hospitalet. Observem com a mitjans del segle XIX els treballadors de la població ja començaven a associar-se per poder ajudar-se entre ells en el cas de necessitat. Són el precedent dels sindicats i estaven molt limitats per les autoritats, que no volien que les associacions prenguessin massa poder. A l'Hospitalet veiem que n'hi havia: la de Sant Antoni de Pàdua (fundada el 1851 i amb 149 socis), la de Sant Antoni Abad (del 1852 i 171 socis) i la de Sant Isidre (del 1855 i 144 socis).
  1862
 • AMHL 101_Y162_ GF2478.pdf
  Activitats econòmiques
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Amillaraments
  Finances
  Finances municipals
  Política i administració pública
  Llibre de refundició de l'amillarament de la riquesa rústica i pecuària. Classificat per seccions territorials i amb localització de les finques. Elaborat per l'Ajuntament de l'Hospitalet per saber la riquesa pecuària, urbana i rústica dels contribuents de llur terme municipal. A l'amillarament s'hi escrivien diverses variables, entre les quals el nom del cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que posseïa, la seva localització i els topònims, què s'hi conreava, i sobretot el líquid imposable a partir del qual es calculava el que havia de pagar aquella casa.
  1862
 • AMHL 101_Y162_ GF2477.pdf
  Activitats econòmiques
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Amillaraments
  Finances
  Finances municipals
  Política i administració pública
  Llibre de refundició de l'amillarament de la riquesa rústica i pecuària. Elaborat per l'Ajuntament de l'Hospitalet per saber la riquesa pecuària, urbana i rústica dels contribuents de llur terme municipal. A l'amillarament s'hi escrivien diverses variables, entre les quals el nom del cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que posseïa, la seva localització i els topònims, què s'hi conreava, i sobretot el líquid imposable a partir del qual es calculava el que havia de pagar aquella casa.
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620118_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620000_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620101_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620104_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620122_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620111_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620201_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620125_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620307_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620215_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620301_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620208_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620222_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620406_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620322_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620331_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620315_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620426_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620414_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620503_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1862
 • AMLH 101_Actes del Ple_18620419_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1862