• AMHL 101 Q-Q300-1914_41_001.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  Captura de dofins
  En aquest ofici de la Diputació Provincial de Barcelona fa referència a la crisi que està patint la indústria pesquera de la província. Per aquest motiu demana als ajuntaments que s’ajustin a una sèrie d’acords adoptats per la Diputació. Una d’aquestes mesures és la de pagar la pesca de dofins amb una dotació de 500 pessetes per matar 200 exemplars a raó de 2,50 pessetes per individu. Sempre degudament certificat per les autoritats marítimes. El 1916 el govern de l'Estat va prohibir a la Diputació de Barcelona que concedís aquest premi de 500 per matar dofins.
  1914
 • AMHL 101 V-V100-1914_46_01.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Butlletins d'informació
  Correspondència històrica
  Informació i comunicació
  Política i administració pública
  Premsa
  El Faro del Llobregat va ser una publicació es va existir entre els anys 1914 i 1918. Publicada a Sant Feliu de Llobregat. La voluntad d’aquesta publicació segons la seva carta de presentación enviada al Ajuntament de l’Hospitalet, era la de donar l’opinió al poble i defensar els interessos dels ciutadans de la comarca. En aquest escrit s'informa de la creació d'aquesta publicació i demana que l'Ajuntament de l'Hospitalet s'hi subscrigui i el promocioni.
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140109_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140101_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140116_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140123_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140118_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140201_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140125_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140206_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140130_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140213_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140208_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140220_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140222_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140313_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140227_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140315_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140306_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140318_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140325_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140320_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140401_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140327_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1914
 • AMLH 101_Actes del Ple_19140422_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1914