• AMHL 101 M-M400_1921_33.pdf
  Política i administració pública
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Amb la consolidació de la revolució industrial al darrer quart del segle XIX, es va consolidar allò que s’ha donat a conèixer com a lluita obrera. Sota diferents banderes socials, polítiques o sindicals, les manifestacions per reivindicar la millora de la qualitat de vida van ser durament reprimides en nombroses ocasions. L’absència de capacitat de diàleg es va traslluir en un enduriment per ambdues parts caient en un espiral de violència social inusitada. Els atemptats en bombes es van convertir en quelcom tan freqüent que la capital catalana va ser coneguda internacionalment com a “la ciutat de les bombes”. Anys després, en ple segle XX, de les bombes es va passar a les pistoles i les disputes es dirimien atemptant contra dirigents, obrers, polítics, militars, etc. Va ser un període conegut com a “pistolerisme”, atès que el suposat diàleg es realitzava ferint o manllevant la vida dels oponents. En aquesta ocasió, se senyala com l’alcalde de L’Hospitalet de Llobregat va ser una víctima més d’aquest violent espiral social, polític i econòmic. El militant de la CNT, Salvador Salsench Sala, el disparà quan anava en cotxe cap a l’Ajuntament. Sobrevisqué a l’atemptat, però en canvi, el seu acompanyant, Rosendo Jiménez, resultà mort.
  1921
 • AMHL 101 U-U100-1921_37_01.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  La intensitat de la violència del pistolerisme arribà a punts insospitats, asseveració que es pot corroborar a través de les accions que, des del govern espanyol, es van portar a terme l’any 1921. L’arribada del governador militar, Severiano Martínez Anido, el novembre de 1920, llavors amb 52 anys, nascut a Ferrol el 1862, va causar tan bona impressió a bona part de la burguesia catalana, que, des de la patronal Foment del Treball es va sol·lícitar al president del govern Eduardo Dato -petició que també li va fer el lider de la Lliga, Francesc Cambó- que aquest fos nomenat també Governador Civil i que tingués plens poders per actuar de forma contundent contra els sindicalistes anarquistes, petició que també va concedir Dato i que es va materialitzar mitjançant la "Llei de fugues". Quan va prendre possessió del seu càrrec Martínez Anido va fer un discurs que va impressionar molt en el que va dir una frase que ha quedat per a la posteritat: “He estado en Cuba y en Filipinas. Tendría que estar en África. El Gobierno me envía ahora a Barcelona y obraré como si estuviera en campaña”. La seva forma de fer no va passar inadvertida per ningú i els seus mètodes expeditius, que van agradar molt a la patronal, van acabar, en bona mesura, amb allò que era anomenat “terrorisme”: el pistolerisme, és a dir els atacs armats al carrers de Barcelona, i de l'Hospitalet, entre pistolers a sou de la patronal i sindicalistes anarquistes. Les morts causades per l’enfrontament de la patronal i els sindicats de resultes de les deficiències econòmiques i l’afectació posterior en el volum de treball i els salaris, arribaren a ser malauradament tan quotidianes que deixaren de ser notícia. La fi dels enfrontaments es traslluí amb l’empresonament de bona part dels dirigents sindicalistes, l’ostracisme d’alguns d’ells o, fins i tot, la mort. No obstant això, una bona part de la societat civil benestant celebrà la fi del pistolerisme tot donant mostres públiques en homenatge al governador civil que, sembla ser, havia posat ordre al desori, com deixa clar aquesta invitació de la patronal Foment a l'alcalde de l'Hospitalet de l'època per assitir a un acte d'homenatge al Governador Martínez Anido. Els seus brutals mètodes, finalment, van ser considerats excessius i van provocar el seu cessament el 1922, quan va ser traslladat com a comandant general a Melilla.
  1921
 • AMHL 101 N-N100-1921_39.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Cossos de seguretat
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  Soldats
  Guerra del Rif
  Josep Sans i Joan Pons, en representació de la comissió organitzadora, signen aquesta invitació a l'acte per a la recaptació a profit dels soldats de L'Hospitalet i de Collblanc que lluiten al Marroc. L'esdeveniment tindrà lloc al local del "Grop Tranquil", a la carretera de Collblanc, 29 (numerció que no sembla correspondre amb l'actual). Des del segle XIX, la política europea va portar a terme un pla d’actuació d’expansió colonial. Volien aconseguir la permanència de nous mercats i, també, la fàcil obtenció de matèries primeres per a les indústries nacionals. El gran paradigma d’aquesta política va ser l’Anglaterra victoriana. Espanya també va voler participar en algunes temptatives colonials; amb la pèrdua de les darreres colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines l’economia espanyola i, sobretot, la catalana, se n’havia ressentit. Per aquest motiu, Espanya, de seguida que en tingué ocasió, participà en la colonització del Marroc a la primeria de segle XX. El problema vingué quan, arrel de la revolta tribal contra l’administració colonial, s’inicià un conflicte armat que tingué un altíssim cost humà, material i econòmic. Aquesta guerra s’allargà oficialment des de 1911 a 1927, si bé les hostilitats ja havien començat anys abans, el 1909. Per tal de poder atendre totes les necessitats humanes i poder donar atenció mèdica a tots els ferits i malalts, van ser necessàries iniciatives per a la recaptació de fons amb fins mèdics.
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211202_OR.pdf
  Actes del Ple Municipal
  Ple municipal
  Política i administració pública
  Port Franc
  Acta de sessió ordinària del Ple. Entre altres coses, el Ple ratifica l'acord per cedir a Barcelona els terrenys de la Marina per construir un Port Franc, a canvi de 85.000 pessetes.
  1921
 • AMHL 101 U-U100-1921_38.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  En els primers anys del segle XX, la relació dels diputats amb el territori al qual representaven era més estreta del que hom es podria imaginar. No en va, els homenatges a molts d’ells era una constant al llarg d’aquests anys. En aquesta ocasió, la figura homenatjada era la d’Antoni Miracle i Mercader, diputat pel districte de Sant Feliu de Llobregat i adscrit a la Lliga Regionalista. Antoni Miracle fou l’impulsor de diferents promocions de Cases Barates que serviren per aixoplugar i acollir als nous treballadors que arribaven d’arreu de Catalunya i de la resta d’Espanya. Aquestes festes d’homenatge implicaren tota la societat civil del moment, no només a polítics, sinó també a membres de la burgesia, entitats socials i culturals i membres del clergat.
  1921
 • AMHL_101_K100-1921_08_001.pdf
  Conflictes
  Militars
  Seguretat i defensa
  En aquest comunicat el comandant del Regiment d'Infanteria de Melilla núm. 59 respon la petició de notícies sobre Enrique Ubasos que el seu pare Benito havia fet. En la contestació s'informa que el passat 22 de juliol el sergent Enrique Ubasos estava al campament de Dar Quebdani amb la seva Companyia, i que des d'aquest data s'ignora la seva localització i suposen que ha estat capturat.
  1921
 • AMHL 101 E-E100-1921_03.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Correspondència històrica
  Política i administració pública
  La creació de la Zona Franca al Port de Barcelona és un projecte que arrenca del 1901. A fi de facilitar el creixement econòmic i industrial a través d’un intercanvi comercial resultava necessari crear un espai amb certs privilegis fiscals al port de Barcelona. Es va impulsar un creixement de les instal·lacions que afectaven de manera directa L’Hospitalet de Llobregat. Així que va ser necessària l’expropiació forçosa d’uns terrenys del municipi de L’Hospitalet de Llobregat i el pagament d’unes 84.000 pessetes de l’època vers el 1920. Si bé la Zona Franca del port de Barcelona no s’arribà a materialitzar mai en la seva totalitat, poc a poc, es van anar realitzant algunes obres i se’n feia reconeixement públic. En aquesta ocasió, es convida les autoritats locals a la inauguració de Dipòsits del que havia de ser la Zona Franca.
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211231_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211228_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211223_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211230_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211216_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211221_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211214_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211209_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211207_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211125_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211130_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211117_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211118_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211125_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211109_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211111_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211104_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple
  1921
 • AMLH 101_Actes del Ple_19211026_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple
  1921