Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • AMHL_101_Y120_Matricula industrial_1935.pdf
  Activitats econòmiques
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Censos
  Establiments comercials
  Indústries
  Matrícules industrials
  Població
  Política i administració pública
  La contribució industrial i de comerç era un impost sobre les activitats econòmiques. Al llibre de registre de la matrícula hi apareixen totes les empreses i negocis que hi havia l'Hospitalet de Llobregat ordenades per tipus d'activitat.
  1935
 • AMHL_101_P410_1936_007.pdf
  Biblioteca municipal
  Bibliotecaris
  Biblioteques
  Cultura
  Equipaments culturals
  Lletres
  Llibres
  Oficis i ocupacions
  La Biblioteca Municipal havia estat inaugurada pel President Macià i es trobava davant de l'Ajuntament. En aquest informe podem veure el recompte d'homes, dones, nens i nenes que havien acudit a la biblioteca, i també les estadístiques sobre els tipus de llibres consultats.
  1935
 • AMHL 101-M100-1935_009.pdf
  Atenció social
  CAID Centre d'Atenció i Informació a la Dona
  Correspondència històrica
  Dones
  Persones
  Política i administració pública
  Serveis socials
  Mauro Roca Beltran, habitant d'un poble de Castelló, fa arribar a través del seu ajuntament un escrit a L'Hospitalet reclamant que es cerqui la seva dona i la seva filla i se les obligui a tornar al domicili conjugal. Però la dona, Humilitat Escrig Moliner, explica a la policia de L'Hospitalet que era maltractada pel seu marit i que no pensa tornar a Castelló. Maltractada i "no només de paraula". En aquella època aquesta violència també existia i no era perseguida. Per sort, almenys en aquest cas, sembla que la policia no es va posar de part del marit i no va obligar la dona a tornar.
  1935
 • AMHL 101-P130-1935_028.pdf
  Correspondència històrica
  Educació
  Escacs
  Escoles
  Esports
  Futbol
  Política i administració pública
  En aquests dos documents de principis de 1935 podem observar algunes activitats dutes a terme pels mestres de les escoles municipals del carrer Fortuny. Els docents organitzaven excursions pel cap de setmana on, a més dels nens i nenes, també hi podien participar pares i mares. Podríem destacar, per exemple, les partides simultànies que va jugar el tres cops campió d’escacs de Catalunya, Ramon Rosselló, amb els joves alumnes de l’Hospitalet.
  1935
 • 1935-12-27_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-25_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-31_AMHL_101_T320_ActaExtraordinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-20_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-29_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-13_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-04_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-12_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-12-18_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-22_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-15_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-27_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-20_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-06_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-25_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-11-13_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-30_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-23_AMHL_101_T320_Diligencia.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-11_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-18_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935
 • 1935-10-04_AMHL_101_T320_ActaOrdinaria.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Política i administració pública
  1935