• AMLH 101_Actes del Ple_19221023_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221106_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221120_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221115_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relacions factures - Clavegueram i obres millora clavegueram barri Centre - Rasants i canonades desguàs C. Estació - Relació noms de carrers - Pressupost extraordinari per aquest any econòmic - Permís a Jaime Butxems Reynals per instal·lar quiosc diaris Rbla. J. Oliveras - Permís a Juaquin Maynadé per fer reformes façana - Permís a Ramón Gómez per construir una casa - Permís a Prudencio Bayona per construir un cobert - Permís a José Verdaguer per construir vàries cases - Permís a Joaquin Guillamont per construir una casa - Permís a Narciso Casas per construir un cobert - Permís a Agustín Bachs per construir un pis - Permís a Rafael Vidal per construir un pis - Permís a José Cortada per construir una casa - Permís a Inés Soldevilla per construir una casa - Permís a José Giner per construir vàries cases - Permís a Mariano Pidelaserra per construir uns magatzems - Permís Francisco Lamiel per construir vàries cases - Permís a Enrique Pardo per construir una casa - Permís a Cosme Anguera per construir una casa - Instal·lació font C. Estació
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221113_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221127_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221122_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relacions factures - Recaptació arbitris Escorxador octubre - Expedient per denominar varis carrers - Permís a Lázaro Cotonat per urbanitzar uns terrenys - Plec condicions adjudicació col·locació vorals - Permís a Rita Lloret per construir una casa - Permís a José Pitarch per construir una casa - Permís a Leandro Rodríguez per construir un cobert i habitació - Permís a Quirico Tarridas per construir 3 cases - Permís a José Martí Enrich per construir una casa - Permís a Francisco Goita Viñals per construir una bòbila
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221129_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació factures - Local per Oficina de Correus i pagament del seu lloguer - Mercat Collblanc - Permís a Ramon Pérez per construir una casa - Permís a Mariana lleixá per construir unes cases - Permís a Pedro Vergés per construir unes cases - Permís a Pedro Nogué per construir una casa - Permís a José Faura per construir 2 cases - Permís a José Bellés per construir 8 cases - Compra de gorra al suplent de sereno Abelardo Picart - Comunicació de Ass. Euterpense dels Cors Clavé
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221211_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221204_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221213_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació factures - Permís a Francisco Carreras per urbanitzar uns terrenys - Permís a Ricardo Colillas per urbanitzar uns terrenys - Permís a Jaime Llopis per urbanitzar uns terrenys - Permís a Francisco Riera per construir una casa i un cobert - Permís a Domingo Albalate per construir una casa - Permís a Manuel Farrés per construir una casa - Permís a Manuel Contell per construir 2 cases - Permís a Manuel Contell per construir 4 cases - Adquisició terreny per perllongar C. Oriente
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221220_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació factures - Recaptació arbitris novembre - Extracte acords Junta Mpal. setembre, octubre, novembre - Bonus per a les famílies necessitades per Nadal - Permís a Mateo Munné per construir una casa - Permís a Pedro Farrés per construir una casa - Permís a Mateo Conesa per construir unes habitacions - Permís a José Duran per construir 2 cases - Permís a Matías Vives per construir una casa - Permís a Jaime Segura per construir vàries casa - Permís a Francisco Fabra per construir 10 cases - Permís a José Casanellas per construir un pis - Permís a José Bonvehí per construir una tanca paret - Permís a Maria Capdevila per construir una casa - Permís a Jaime Rabarter per urbanitzar uns terrenys - Permís a Juan Mans per urbanitzar uns terrenys - Permís a José ma. Marqués per urbanitzar uns terrenys - Autoritzant al Dipositari a cobrar els recàrrecs mpals. - Petició Regidor Jordá per construir passarel·la a Riera Blanca - Petició Regidor Jordá per a que els treballadors Mpals. cobrin “aguinaldo” - Agraïment a l’empresa busos per haver concedit passis gratuïts als Regidors.
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221206_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació compte - Distribució fons desembre - Escrit de Vicente Creus sobre perllongament C. Orient - Permís a José Ferrer per instal·lar motor elèctrics - Permís a Tomás Bau per construir una casa - Permís a Felipe Santmartí per construir 2 cases - Permís a Juan Colomé per construir una casa - Permís a Manuel Contell per urbanitzar uns terrenys - Permís a José Arqués per urbanitzar uns terrenys - Permís a Lázaro Cotonat per urbanitzar uns terrenys - Permís a Adela Oliveras per urbanitzar uns terrenys - Invitació ofici en honor patrona Sta. Eulàlia
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230101_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221218_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221227_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació comptes - Concessió “aguinaldo” a tots els treballadors mpals. - Indemnització a Enrique Erisó d’un terreny oper perlloncar C. Llobregat - Permís a Juan Mañé per instal·lar motor elèctrics - Permís a Jaime Bartolomé per construir una bòbila - Permís entitat “Pomell de Joventut” per ballar sardanes places Església i Ajuntament - Concessió de mitjans a la Junta de protecció de la infància - Permís a Francisco Trinxet per instal·lar motor elèctrics - Confecció llista electors de compromissaris per a la de Senadors - Autoritzant al Dipositari a cobrar Sobrants recàrrecs mpals. - Queixa dels Regidors per deficient servei tramvies de Barcelona
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221225_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230108_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19221230_EX.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió extraordinària del Ple Temes tractats en la sessió extraordinària del Ple: - Contractació emprèstit mpal. i sorteig 7 títols
  1922
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230103_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació comptes - Permís a Francisco Figuerola per instal·lar motor elèctrics - Permís a Juan Guille per modificar Pla urbanització uns terrenys - Permís a Rosa Doménech per construir una casa - Permís a Filomena Torrent per construir un cobert - Permís a Jorge Ayala per construir un cobert - Permís a Baldomero Gasull per construir un cobert - Permís a Manuel Querol per construir una tanca paret - Adquisició de mobiliari per a la Casa Consistorial - Invitació festes entitat “Pomell de Joventut” dia de Reis a places Ajuntament i Església - Aprovació Pressupost Extraordinari any
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230115_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230117_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació comptes - Ampliació personal mpal. i Reglament treballadors - Permís a Sres. Ferrer i Janer per instal·lar motor elèctrics - Permís a Juan Guille per modificar Pla urbanitzador de terrenys - Permís a Miguel Albert per posar parada venda carn C. Occident - Permís a Juan Domingo per posar parada venda bacallà al C. Occident - Permís a Francisco Diví per urbanitzar uns terrenys - Permís a Antonio Viñals per construir un cobert - Permís a Matías Nolla per construir un cobert - Permís a Antonio Amengual per construir una casa - Permís a Juan Viñas per construir 2 cases - Permís a José Jansá per construir una casa - Adjudicació Servei col·locació i compra vorals i preus a abonar per part dels propietaris
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230110_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Aprovant relació factures - Recaptació arbitris ambulants Collblanc i Sta. Eulàlia - Distribució fons del mes - Aprovació extracte acords Junta Mpal. desembre - Permís a Jaime Bartolomé per instal·lar motor elèctrics - Permís a José Artal per construir un forn (bòbila) - Permís a José Roca per construir un forn (bòbila) - Permís a Francisco Folch per construir una casa - Permís a Juan Puiggros per construir unes cases - Permís a Miguel Barreda per construir 2 cases - Permís a Vicente Montserrat per construir uns pisos - Permís a José Bohé per construir un pis - Permís a Antonio Ceravalls per construir 14 cases - Permís a Francisco Fontcuberta per construir una casa - Permís a Pedro Voladoms per construir una casa - Permís a Juan Robert per construir una casa - Escrit de Manuel Peña traspassant Servei de neteja pública a Antonio Rigau - Aprovant Pla urbanització promogut per Juan Mans i altres - Aprovant Pla urbanització promogut per José M. Marqués i Antonio Drets - Permís a Jaime Bartolomé Bielsa per construir un forn (bòbila) - Augment lloguer escoles Sta. Eulàlia - Distribució subvencions a escoles particulars - Ampliació personal mpal. i Reglament de treballadors
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230124_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple Temes tractats en la sessió ordinària del Ple: - Moviment de bestiar - Acord sobre augment personal mpal. i reglament gral. treballadors i especials Ajuntament - Aprovant relació comptes - Recaptació arbitris Escorxador de desembre - Pagament compra terrenys per construir cases barates - Llista electors de compromissaris per a l’elecció de Senadors - Poda arbrat - Permís a Gerónimo Vidal per instal·lar motor elèctrics - Subvenció a Juan Capdevila per reconstruir voreres - Subvenció a Cristobal Casa per reconstruir voreres - Permís a Juan Amat per construir unes cases - Permís a Juan Socias per construir una casa - Permís a Alfonso Solana per construir tanca paret - Permís a Juan Parellada per construir tanca paret - Permís a José Beltran per construir una casa - Permís a Andrés Pujol per construir unes dependències - Permís a Dolores Bordas per construir una casa - Permís a Francisco González per construir un pis - Permís a José Roca per construir una bòbila - Permís a José Artal per construir una bòbila - Autoritzant al Dipositari per cobrar recàrrecs municipals
  1923
 • AMLH 101_Actes del Ple_19230205_DL.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Diligència del llibre d'actes del Ple Sessió no celebrada per manca de quòrum
  1923