• AMHL_101_J330_1935_02_01.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Lérida, Barcelona, Just Oliveras, Casanovas, Tarragona, Jardinets, Montserrat, Gerona, “Detrás Cine” i Vilumara. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_06.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Laureano Miró, Rosendo Arús, Porvenir, Mercado i Plaça Constitución. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_04.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Avinguda de la Via (avinguda Carrilet), Guiu (desconegut), Rossend Arús, Sant Roc, Riera de la Creu, Barri Marina, Passatge Milans, Santa Rosa, Príncep de Bergara, Provença, Riereta, Muntanya. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_02.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Atalaya, Prats, Euras, Iglesia, Xipreret, Matadero, Republicanos, F. Prats, Carbonell i Remonta. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_01.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Montaña (Valeta, Cañet, Salud), Santa Bárbara, Centro, San Juan, Molinés, San Cristobal, España, Digoine, Molinés, Laureano Miró, Jacint Verdaguer, Emigrant, Zuloaga i Fonteta. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_02_04.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Pasaje de San Manuel, Prat de la Riba, Miquel Romeu, Pasaje Molina, Pasaje de San Francisco, M. Candi, Pasaje de San José, Pasaje Merced, Muntaner, Pasaje de San Bartolomé, Pasaje de San Juan i “urbanización Feliu". Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_02_02.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Pasaje de Blanchart, Parral, "Rambla", Bruch, Rambla Just Oliveras, Pasaje de Paz, "Canal" i "Canal M.Z.A". Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_05.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Perutxo, Barón de Maldá, Plaza de Correos, Rosendo Arús, Laureano Miró, Oficina de Correos, Francesc Maciá, Provenza, Príncipe Vergara, Plaza República, Iglesia, Marina (P. Rovira) i San Juan. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_01_03.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom del carrers Vergara, San Roque, Marina, J. Prats i Provenza. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_J330_1935_02_05.pdf
  Censos
  Eleccions
  Població
  Política i administració pública
  Llista de veïns i veïnes de l'Hospitalet, ordenats alfabèticament per cognom dels carrers Sauri, San Antonio, Prat de la Riba, Pasaje Rosés, Artes y Oficios, Pasaje Rosés i Alcalá Zamora. Elaborada amb dades de l'any 1934. Són tots els habitants empadronats a la ciutat que a la data de 15 d'abril de 1935 tindrien almenys 23 anys. Inclou informacions com: edat, professió i adreça.
  1935
 • AMHL_101_P140_1926_01.pdf
  Alumnes
  Educació
  Escoles
  Carta del mestre Miquel Romeu demanant a l'Ajuntament que subvencioni els alumnes que no poden pagar les classes. L'escola estava al carrer Jacint Verdaguer núm. 10, 1er pis (actual carrer de l'Església). Miquel Romeu i Mumany (1883-1955) formava part d’una nissaga de mestres. A més del seu pare Miquel Romeu i Madorell (1848-1923), també van exercir aquesta professió l'oncle del seu pare, i el pare d'aquest, Miquel Madorell (o Madurell) i Coscoll, mestre de minyons entre el segle XVIII i XIX. Miquel Romeu va fundar l'escola Romeu al carrer de l'Esglèsia i va ser regidor de la ciutat durant la Segona República i alcalde accidental a la Guerra Civil. Dins del document consta diligència del secretari de l'Ajuntament conforme s'aprova la petició.
  1926
 • AMHL_101_P140_1937_01.pdf
  Educació
  Escoles
  Carta de Santiago Sanfeliu i Prats dirigida a l'alcalde en relació a l'expropiació d'una casa per part del C.E.N.U. (Consell de l'Escola Nova Unificada)
  1937
 • AMHL 101 P-P200-1907_28.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Arts visuals
  Cinema
  Cinema Doctor Robert "Cal Carreter"
  Correspondència històrica
  Cultura
  Equipaments culturals
  Política i administració pública
  Comunicació enviada a l’Ajuntament, amb data 22 de març de 1907, anunciant l’obertura del cinema al carrer Major, 89. La comunicació la signa C. Argelich Coll. Les primeres exhibicions cinematogràfiques a Catalunya es van donar entre el maig de 1896 i els primers mesos del 1897. Van anar estenent-se pel territori fent que hi hagués una evolució molt similar a la de la resta d'Europa. Les principals ciutats anaven tenint cinematògrafs i la gent cada vegada s'apropava més a aquesta forma de lleure. En aquesta època es va presentar l'invent com una evolució de la tècnica i va permetre que mica en mica es convertís en un fenomen de masses.
  1907
 • AMHL_101_C410_1873_00001.pdf
  Associacions i entitats
  Casino del Centre
  Centro Económico Agrícola e Industrial
  Culturals i socio culturals
  1873
 • AMHL 902-180_001.pdf
  Agricultura i ramaderia
  Associacions i entitats
  Sindicals
  Carnet de soci número 622, a nom de José Miguel Vaquer, associat a la Mutua de Agricultores de l'Hospitalet des de l'1 de gener de 1932. La Societat tenia la seu al carrer Rossend Arús, 56 i el seu objecte era afavorir i defensar els interessos dels seus associats, apel·lant l'unionisme, la fraternitat, la il·lustració i els socors mutus entre els socis, tal i com indicaven els seus estatuts, inclosos al carnet. El seu preseident fou Juan Nicolau.
  1932
 • AMHL_101_P410_1936_007.pdf
  Biblioteca municipal
  Bibliotecaris
  Biblioteques
  Cultura
  Equipaments culturals
  Lletres
  Llibres
  Oficis i ocupacions
  La Biblioteca Municipal havia estat inaugurada pel President Macià i es trobava davant de l'Ajuntament. En aquest informe podem veure el recompte d'homes, dones, nens i nenes que havien acudit a la biblioteca, i també les estadístiques sobre els tipus de llibres consultats.
  1935
 • AMHL_101_U400_1931_002.pdf
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Associacions i entitats
  Correspondència històrica
  Indústries
  Política i administració pública
  Robatoris
  Seguretat i defensa
  Solidaritat
  Expedient que es va crear a partir de la creació d'una subscripció popular, promoguda per l'Ajuntament de l'Hospitalet, que tenia l'objectiu de premiar la detenció dels autors de l'atracament i l'assassinat de la propietària d'un estanc de la ciutat, situat al carrer Laureà Miró, 15 (l'actual carrer Major). La majoria són cartes adreçades a l'Ajuntament, on s'especifica la quantitat de diners que les empreses o els particulars donaran de manera voluntària. Un dels documents és una carta enviada des del Govern Militar de la província de Cadis, que comunica la detenció de dos homes que, suposadament, haurien estat els autors dels fets.
  1931
 • AMHL 101_P310_sd_00007.pdf
  Militars
  Seguretat i defensa
  Caserna militar de l'Hospitalet
  Caserna de la Remunta
  Arxiu Notarial de Protocols de Barcelona
  Masia Museu Serra
  Can Femades
  En aquest document notarial del 14 d’octubre de 1740, Manual 5, foli 426 de l’Arxiu Notarial de Protocols de Barcelona, redactat en llatí, el notari Joan Olzina i Cabanes deixa constància de l’establiment de contracte entre el pagès de Cornellà Francesc Femades i Puigventòs i els regidors de l’Ajuntament de l’Hospitalet Anton Gaià, Anton Prats i Roqueta, Josep Riera i Salom i Jacint Bofill, amb el vist i plau de l’alcalde Jaume Hosta. S’explica en el document que, essent Francesc Femades propietari d’un gran casa que comptava amb un gran pati, planta baixa i pis, de 1654, situada al començament del carrer Major de l’Hospitalet, que ell no habitava i que requeria obres de millora, que ell no volia fer, i donat que l’Ajuntament de l’Hospitalet cercava un edifici per poder instal•lar correctament les tropes destacades o de pas per l’Hospitalet, per alliberar els veïns del poble d’haver d’allotjar-les a les seves llars particulars, amb les molèsties que això els comportava i que, havent visitat els representants del Consistori diversos edificis del poble, inclòs el seu, i havent arribat aquests a la conclusió que era el que més satisfactòriament reunia les condicions per poder adaptar-lo per aquest us, opció aquesta que era més econòmica que aixecar un edifici nou, Francesc Femades cedia per un cànon anual, en règim de contracte emfitèutic, a l’Ajuntament de l’Hospitalet, aquesta gran casa per tal que el Consistori pogués fer en aquesta les obres d’adequació que calgués per poder establir allà una caserna militar. L’entrada s’establí en 137 lliures i s’acordà un cens anual de 60 lliures. Les obres es van fer el 1741 i els militars d’infanteria i de cavalleria destacats o de pas pel poble es van establir regularment en aquest edifici. Aquesta inicial edificació del s. XVIII va anar transformant-se, amb el pas dels anys, en un singular edifici de tres pisos que comptava amb dues esplèndides torres de guaita que estaven situades a les dues cantonades de la façana que rendia al pati interior, antiga entrada principal de l'edifici. Al carrer Major rendia només un únic balcó, dos estretes portes i profusió de finestres, algunes de les quals van ser posteriorment tapiades, segurament per tal d'adaptar l'interior de l'edifici en habitatges, que va ser l'ús que va tenir l'edifici quan els militars el van abandonar i fins el seu enderroc l'any 1995. Aquest edifici, conegut en el seu moment amb el popular motiu Can Perola, relatiu als profús ús dels perols on es cuinava diàriament el ranxo que menjaven els militars allà destacats, era un edifici molt gran comparat amb les edificacions del voltant de la mateixa època, primera meitat del s.XIX, i comptava amb un gran pati interior que estructurava tot un seguit de dependències que l'envoltaven, que arribaven fins el carrer Barcelona, on una d'aquestes, que el 1995 era la seu d'un petit taller però que va ser en el seu moment la garita d'entrada al recinte interior que donava accés a l'entrada principal de la Caserna, encara comptava a la seva façana, molt deteriorada pel pas del temps, allà oblidat, amb un gran màstil per posar una bandera. L’exèrcit espanyol va llogar, el 1862 , i després va comprar, el 1868, a Mercè Bertrand i Amat, emparentada amb el Baró de Maldà, vídua d'Isidre Angulo i Agustí, la masia situada molt a la vora d’aquest casalot, la masia coneguda com ca n’Angulo, Mas Nadal o can Mèlic, també del s. XVII, i totes les terres que l’envoltaven, uns 50.000 metres quadrats, per situar allà la que va ser coneguda com Caserna de la Remunta, que va estar activa fins el 1994, espai avui reconvertit en un parc, on es conserva l’antic mas. El gran casalot objecte d’aquest document notarial estava situat exactament fent cantonada entre el carrer Major, avui núm. 88, i la riera de l'Escorxador, antiga riera Femades, gairebé al límit del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat, molt a prop del lloc en el que avui hi ha la Plaça de la Remunta i la casa pairal dels Femades, Can Femades, avui Can Serra, situada aquesta ja al terme municipal de Cornellà, en la confluència de l'actual avinguda d'Álvarez de Castro amb el carrer Major. La família dels Femades era una de les importants de l'Hospitalet: tenien masos i terres al Torrent Gornal, la Marina i Cornellà. Trobem Femades al llarg dels segles XVI, XVII i començament del XVIII, amb diversos masos existents al llarg d'aquests segles.
  1740
 • AMLH 101_Actes del Ple_18681112_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Actes de sessions ordinàries del Ple. La diligència signada pel Secretari municipal Domingo Badia Sisó deixa constància de la destitució de l'administració municipal presidida per l'alcalde Antoni Parera i Codina el dia 8 d'octubre de 1868 per ordre d'un delegat de la Diputació de Barcelona, a qui aquest va haver d'entregar el llibre d'Actes. Reunida la Junta Revolucionària de l'Hospitalet sorgida de la revolució de setembre de 1868, presidida per Pau Mitjans, es decideix, donat el fet de la necessitat que té la vila de comptar amb una plaça pública i donat també el fet que el mes anterior quan va esclatar la revolució una gran quantitat d'hospitalencs van començar a enderrocar les tanques de l'anomenat Hort de la Rectoria per fer servir aquell espai com a plaça pública i donat, finalment, que el Rector de la parròquia no posseeix cap document que acrediti l'Església com a propietària d'aquell espai, es decideix, per part de la Junta Revolucionària, finalitzar doncs aquell enderroc de la tanca que rodeja l'esmentat hort per tal de crear allà efectivament una plaça pública que serà anomenada Plaza de la Libertat, lloc on es desplacen en finalitzar la reunió, com ens explica el secretari interí escollit per donar fe d'aquella reunió, tots els membres de la Junta: Pau Mitjans, Modest Bou, Josep Martí, Francesc Piera, Josep Diví, Jaume Codina, Vicens Montserrat, Antoni Escudé, Rafael Vidal, Pere Norta i Josep Piera.
  1868
 • AMLH 101_Actes del Ple_18690410_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Acta de sessió ordinària del Ple. El Secretari Manuel Jioncs explica que l'alcalde Rafael Casas proposa l'ampliació de la Junta d'Instrucció Pública fins a nou vocals, ja que així ho permeten les disposicions del govern provisional de l'Estat.
  1869
 • AMLH 101_Actes del Ple_18690306_OR.pdf
  Política i administració pública
  Ple municipal
  Actes del Ple Municipal
  Actes oficials
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Bans i edictes
  Plantació Arbre de la Llibertat
  Acta de sessió ordinària del Ple. En aquesta Acta, el Secretari de l'ajuntament Manuel Jioncs explica que el consistori, reunit en sessió pública ordinària i presidit per l'alcalde popular Rafael Casas, havent decidit plantar aquell dia, dia de l'onomàstica del general Baldomero Espartero, que feia aquell 27 de febrer 76 anys, l'Arbre de la Llibertat a la villa, havia tingut lloc una festa popular improvisada en el seu honor, motiu pel qual es decideix escriure un relat explicant aquest fet al general Espartero, que va agraïr uns dies després aquest acte mitjançant una carta, que conservem a l'Arxiu. Van assistir a aquesta reunió els regidors següents: Josep Diví, Jaume Bou, Isidre Escudé, Josep Piera, Francesc Prats, Joan Batllori, Vicens Montserrat, Josep Casas i Francesc Piera.
  1869
 • AMHL 101-P500-1937_012.jpg
  Conflictes
  Correspondència històrica
  Esports
  Futbol
  Guerra Civil
  Política i administració pública
  Seguretat i defensa
  El Centre d’Esports de L’Hospitalet va convidar l’alcalde a assistir a un partit de futbol amb finalitats benèfiques el 18 de desembre de 1937. Els diners recaptats havien de ser destinats per ajudar els combatents republicans que lluitaven al front. El president del Centre d’Esports era Joan Marsol i Ricart, i el partit havia de tenir lloc al camp de La Remunta.
  1937
 • AMHL 101-P500-1932_002.jpg
  Ajuntament de l'Hospitalet
  Associacions i entitats
  Athlètic Bàsket Júniors
  Bàsquet
  Club Baloncesto Hospitalet
  Competicions
  Correspondència històrica
  Esportives
  Esports
  Política i administració pública
  Manel Pena Orpinell, president del club Athlètic Bàsket Júniors, explica que l'equip jugarà el Campionat de Catalunya i que la Federació Catalana de Bàsquet els obliga a que hi hagi policia durant els partits que juguin al seu camp de la Rambla Just Oliveras. Les dates dels partits són: 11 de desembre de 1932, 8 i 22 de gener del 1933, 5 de febrer, 5 i 19 de març i 2 i 16 d'abril. Aquest club de bàsquet s’acabava de crear i és el que, després de la Guerra Civil, va passar a anomenar-se Club de Bàsquet L’Hospitalet.
  1932
 • AMHL 101-P500-1933_009_004.pdf
  Aniversaris
  Associacions i entitats
  Athlètic Bàsket Júniors
  Bàsquet
  Esportives
  Esports
  Manuel Pena Orpinell, president de l'entitat, convida a l'alcalde a assistir a la festa de celebració del primer aniversari d'aquest club de bàsquet. Tindrà lloc el proper 5 de novembre al camp de joc de la Rambla Just Oliveras, 63. També explica que el dia 12 de novembre es celebrarà una cursa a peu titulada "II Volta a L'Hospitalet", i demana un donatiu per a la seva realització.
  1933
 • AMHL 101-P500-1933_009_003.pdf
  Associacions i entitats
  Ciclisme
  Esportives
  Esports
  Festa major del Centre
  Festes
  Festes majors
  Unión Ciclista Hospitalet
  Joan Salvador, president de la Unió Ciclista Hospitalet, explica que el proper dia 20 es celebrar la Festa Major del barri del Centre i que la seva entitat organitzarà una cursa ciclista fins a l'Ordal i tornada a L'Hospitalet. Demana l'assistència del Consistori a la festa i també una aportació econòmica per a que la festa llueixi bé. També explica que és important atorgar valuosos premis per tal de posar la ciutat al nivell esportiu que es mereix, ja que, per exemple, de la Unió Ciclista Hospitalet han sortit grans ciclistes com Tudela i Sanxo (o Sancho).
  1933